Tuesday, August 31, 2010

Bukti Kewujudan Allah

"Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, dan (pada) pertukaran malam dan siang, dan (pada) kapal-kapal yang berlayar di laut dengan membawa benda-benda yang bermunafaat kepada manusia, demikian juga (pada) peredaran angin dan awan yang tunduk (kepada kuasa Allah) terapung-apung di antara langit dengan bumi, sesungguhnya (pada kesemuanya itu) ada tanda-tanda (yang membuktikan keesaan Allah, kebijaksanaan-Nya, dan keluasan rahmat-Nya) bagi kaum yang (mahu) menggunakan akal fikiran."

(Al-Baqarah:164)

Monday, August 30, 2010

Allah Maha Segala-Segalanya

"Yang demikian (sifat-sifat-Nya dan kekuasaan-Nya) ialah Allah Tuhan kamu, tiada Tuhan (yang berhak disembah) melainkan Dia yang menciptakan tiap-tiap sesuatu, maka beribadatlah kamu kepada-Nya dan (ingatlah) Dialah yang mentadbir segala-galanya. Dia tidak dapat dilihat dan diliputi oleh penglihatan mata, sedang Dia dapat melihat (dan mengetahui hakikat) segala penglihatan (mata), dan Dialah Yang Maha Halus (melayan hamba-hamba-Nya dengan belas kasihan) lagi Maha Mendalam pengetahuan-Nya."

Al-An'am:102-103)

Sunday, August 29, 2010

Orang yang Sebenar-benarnya Beriman

Sesungguhnya orang yang beriman itu (yang sempurna imannya) ialah mereka yang apabila disebut nama Allah (dan sifat-sifat-Nya) gementarlah hati mereka, dan apabila dibacakan kepada mereka ayat-ayat-Nya menjadikan mereka bertambah beriman dan kepada Tuhan mereka jualah mereka berserah, iaitu orang yang mendirikan solat dan yang mendermakan sebahagian dari apa yang Kami kurniakan kepada mereka. Merekalah orang yang beriman dengan sebenar-benarnya.

(Al-Anfal:2-4)

Saturday, August 28, 2010

Sifat Orang Munafik

Sesungguhnya orang munafiqin itu melakukan tipu daya (terhadap agama) Allah (dengan perbuatan pura-pura beriman sedangkan mereka kafir pada batinnya), dan Allah tetap membalas tipu daya mereka (dengan membiarkan mereka dalam munafik). Mereka apabila berdiri hendak solat, mereka berdiri dengan malas, mereka (hanya bertujuan) riak (memperlihatkan solatnya)kepada manusia (supaya disangka mereka orang yang beriman) dan mereka pula tidak mengingati Allah (dengan mengerjakan solat) melainkan sedikit (jarang-jarang).

(Al-Nisa':142)

Friday, August 27, 2010

Yang Benar dan Yang Batil

Allah telah menurunkan air (hujan) dari langit, maka mengalirlah air di lembah-lembah menurut ukurannya, maka arus itu membawa buih yang mengembang. Dan dari apa-apa (logam) yang mereka lebur dalam api untuk membuat perhiasan atau alat-alat, ada (pula) buihnya seperti buih arus itu. Demikian Allah membuat perumpamaan (bagi) yang benar dan yang batil. Adapun buih itu, akan hilang sebagai yang tak ada harganya, adapun yang memberi manfaat kepada manusia, maka ia tetap di bumi. Demikian Allah membuat perumpamaan-perumpamaan.

Thursday, August 26, 2010

Orang yang Tidak Diberi Pertolongan

Sesungguhnya orang-orang yang kafir kepada ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar dan membunuh orang-orang yang menyuruh manusia berbuat adil, maka gembirakanlah mereka bahawa mereka akan menerima seksa yang pedih.

Mereka itu ialah orang-orang yang lenyap (pahala) amal-amalnya di dunia dan akhirat, dan mereka sekali-kali tidak memperoleh penolong.

(Ali-Imran:21-22)

Wednesday, August 25, 2010

Salah Satu Watak Manusia yang Buruk

Maka apabila manusia ditimpa bahaya ia menyeru Kami, kemudian apabila Kami berikan kepadanya nikmat dari Kami ia berkata, "Sesungguhnya aku diberikan nikmat itu hanyalah kerana kepintaranku." Sebenarnya itu adalah ujian, tetapi kebanyakan mereka itu tidak mengetahui.

Sungguh orang-orang yang sebelum mereka (juga) telah menyatakan itu pula, maka tiadalah berguna bagi mereka apa-apa yang dahulu mereka usahakan.

Maka mereka ditimpa oleh akibat buruk dari apa-apa yang mereka usahakan. Dan orang-orang yang zalim di antara mereka akan ditimpa akibat buruk dari usahanya dan mereka tidak dapat melepaskan diri.

(Az-Zumar:49-51)

Tuesday, August 24, 2010

Pendapatan Daripada Berjihad

Dan barang siapa yang berjihad, maka sesungguhnya jihadnya itu adalah untuk dirinya sendiri. Sesungguhnya Allah benar-benar Maha Kaya (tidak memerlukan sesuatu) dari semesta alam.

Dan orang-orang yang beriman dan beramal soleh, benar-benar akan Kami hapuskan dari mereka dosa-dosa mereka dan dan benar-benar akan Kami beri mereka balasan yang lebih baik dari apa-apa yang dahulu mereka kerjakan.

(Al-Ankabuut:6-7)

Monday, August 23, 2010

Celaan Terhadap Orang-orang yang Tiada Pendirian

Dan di antara manusia ada yang menyembah Allah dengan berada di tepi (tidak dengan penuh keyakinan), maka jika ia memperoleh kebajikan, tetaplah ia dalam keadaan itu, dan jika ia ditimpa oleh suatu bencana, berbaliklah ia ke belakang (kembali kafir lagi). Rugilah ia di dunia dan di akhirat. Yang demikian itu adalah kerugian yang nyata.

Ia menyeru selain Allah, sesuatu yang tidak dapat memberi mudarat dan tidak (pula) memberi manfaat kepadanya. Yang demikian itu adalah kesesatan yang jauh.

Ia menyeru sesuatu yang sebenarnya mudaratnya lebih dekat dari manfaatnya. Sesungguhnya yang diserunya itu adalah sejahat-jahat penolong dan sejahat-jahat kawan.

(Al-Hajj:11-13)

Sunday, August 22, 2010

Ketakburan Menjadikan Seseorang Itu Ingkar kepada Kebenaran

Tuhan kamu ialah Tuhan Yang Maha Esa. Maka orang-orang yang tidak beriman kepada akhirat, hati mereka mengingkari (keesaan Allah), sedangkan mereka sendiri ialah orang-orang yang sombong.

Tidak diragukan lagi bahawa sesungguhnya Allah mengetahui apa-apa yang mereka rahsiakan dan apa-apa yang mereka lahirkan. Sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang yang sombong.

Dan apabila dikatakan kepada mereka, "Apakah yang telah diturunkan Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Dongeng-dongengan orang-orang dahulu."

(Ucapan mereka) menyebabkan mereka memikul dosa-dosanya dengan sepenuh-penuhnya pada hari kiamat dan sebahagian dosa-dosa yang mereka sesatkan yang tidak mengetahui sedikit pun (bahawa mereka disesatkan). Ingatlah, amat buruklah apa-apa (dosa) yang mereka pikul itu.

(An.Nahl:22-25)

Saturday, August 21, 2010

Keuntungan Menafkahkan Harta di Jalan Allah

Siapakah yang mahu memberi pinjaman kepada Allah, pinjaman yang baik (menafkahkan hartanya di jalan Allah), maka Allah akan memperlipatgandakan pembayaran kepadanya dengan lipat ganda yang banyak. Dan Allah menyempitkan dan melapangkan (rezeki) dan kepada-Nya-lah kamu dikembalikan.

(Al-Baqarah:245)

Friday, August 20, 2010

Orang yang Berbuat Rencana Jahat (Makar) Pasti Mengalami Kehancuran

Sesungguhnya orang-orang yang sebelum mereka telah mengadakan makar. Maka Allah menghancurkan rumah-rumah mereka dari fondasinya, lalu atap (rumah itu) jatuh menimpa mereka dari atas, dan datanglah azab itu kepada mereka dari tempat yang tidak mereka sedari.

Kemudian Allah menghinakan mereka pada hari kiamat dan berfirman, "Di manakah sekutu-sekutu-Ku itu (yang kerana membelanya) kamu selalu memusuhi mereka (Nabi-nabi dan orang Mukmin)?" Berkatalah orang-orang yang telah diberi ilmu, "Sesungguhnya kehinaan dan azab hari ini ditimpakan atas orang-orang yang kafir."

(An-Nahl:26-27)

Thursday, August 19, 2010

Larangan Berputus Asa dan Segera Bertaubat

Katakanlah, "Hai hamba-hamba-Ku yang melampaui batas terhadap diri mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguhnya Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sesungguhnya Dialah Yang Maha Pengampun Maha Penyayang."

Dan kembalilah kamu kepada Tuhanmu, dan berserah dirilah kepada-Nya sebelum datang azab kepadamu kemudian kamu tidak dapat ditolong (lagi).

Dan ikutilah sebaik-baik apa-apa yang telah diturunkan kepadamu dari Tuhanmu sebelum datang azab kepadamu dengan tiba-tiba, sedang kamu tidak menyedarinya.

(Az-Zumar:53-55)

Wednesday, August 18, 2010

Allah akan Memperkenankan Doa Hamba-Nya

Dan Tuhanmu berfirman,"Berdoalah kepada-Ku, nescaya akan Kuperkenankan bagimu. Sesungguhnya orang-orang yang menyombongkan diri dari menyembah-Ku akan masuk neraka Jahannam dalam keadaan hina-dina."

(Al-Mukmin:60)

Tuesday, August 17, 2010

Larangan Mengambil Orang Yahudi sebagai Teman Kepercayaan

Hai orang-orang beriman! Janganlah kamu ambil menjadi teman kepercayaanmu orang-orang yang di luar kalanganmu (kerana) mereka tidak henti-hentinya (menimbulkan) kemudaratan bagimu. Mereka menyukai apa-apa yang menyusahkan kamu. Telah nyata kebencian dari mulut mereka, dan apa-apa yang disembunyikan oleh hati mereka adalah lebih besar lagi. Sungguh telah kami terangkan kepadamu ayat-ayat (Kami), jika kamu memahaminya.

Beginilah kamu, kamu menyukai mereka, padahal mereka tidak menyukai kamu, dan kamu beriman kepada kitab-kitab semuanya. Apabila mereka menjumpai kamu, mereka berkata, "Kami beriman," dan apabila mereka menyendiri, mereka menggigit hujung jari lantaran marah bercampur benci terhadap kamu. Katakanlah (kepada mereka), "Matilah kamu kerana kemarahanmu itu." Sesungguhnya Allah mengetahui segala isi hati.

Jika kamu memperoleh kebaikan, nescaya mereka bersedih hati, tetapi jika kamu mendapat bencana, mereka bergembira kerananya. Jika kamu bersabar dan bertaqwa, nescaya tipu daya mereka sedikit pun tidak mendatangkan kemudaratan kepadamu. Sesungguhnya Allah mengetahui segala yang mereka kerjakan.

(Ali 'Imran:118-120)

Monday, August 16, 2010

Larangan Mengikuti Yahudi dan Nasrani

Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang kepada kamu sehingga kamu mengikuti agama mereka. Katakanlah, "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah petunjuk (yang sebenarnya)." Dan sesungguhnya jika kamu mengikuti kemahuan mereka setelah pengetahuan datang kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan penolong bagimu.

(Al-Baqarah:120)

Sunday, August 15, 2010

Tiada Sekutu Bagi Allah

Katakanlah, "Siapakah Tuhan langit dan bumi?" Jawabnya, "Allah." Katakanlah, "Maka patutkah kamu mengambil pelindung-pelindungmu dari selain Allah, padahal mereka tidak menguasai kemanfaatan dan tidak (pula) kemudaratan bagi diri mereka sendiri?" Katakanlah, "Adakah sama orang buta dan yang dapat melihat, atau samakah gelap-gulita dan terang-benderang; apakah mereka menjadikan beberapa sekutu bagi Allah yang dapat menciptakan seperti ciptaan-Nya sehingga kedua-dua ciptaan itu serupa menurut pandangan mereka?" Katakanlah, "Allah ialah pencipta segala sesuatu dan Dia-lah Tuhan Yang Maha Esa Maha Perkasa."

(Ar-Ra'd:16)

Saturday, August 14, 2010

Kebakhilan dan Dusta Serta Balasan-balasannya

Sekali-kali janganlah orang-orang yang bakhil dengan harta yang Allah berikan kepada mereka dari kurnia-Nya menyangka bahawa kebakhilan itu baik bagi mereka. Sebenarnya kebakhilan itu adalah buruk bagi mereka. Harta yang mereka bakhilkan itu akan dikalungkan kelak di lehernya pada hari kiamat. Dan kepunyaan Allah-lah segala warisan (yang ada) di langit dan di bumi. Dan Allah mengetahui apa-apa yang kamu kerjakan.

(Ali Imran:180)

Sesungguhnya Allah telah mendengar perkataan orang-orang yang mengatakan, "Sesungguhnya Allah miskin dan kami kaya." Kami akan mencatat perkataan mereka itu dan perbuatan mereka membunuh Nabi-nabi tanpa alasan yang benar dan Kami akan mengatakan (kepada mereka), "Rasakanlah olehmu azab yang membakar."

(Ali Imran:181)

Friday, August 13, 2010

Pembalasan Terhadap Sikap dan Perbuatan Bani Israel

Dan (ingatlah) ketika kamu berkata,"Hai Musa, kami tidak boleh sabar dengan satu macam makanan sahaja. Sebab itu, mohonkanlah untuk kami kepada Tuhanmu, agar Dia mengeluarkan bagi kami dari apa yang ditumbuhkan bumi, iaitu: sayur-mayurnya, timunnya, bawang putihnya, kacang adasnya, dan bawang merahnya." Musa berkata,"Mahukah kamu mengambil sesuatu yang rendah sebagai pengganti yang lebih baik? Pergilah kamu ke suatu kota, pasti kamu memperoleh apa-apa yang kamu minta." Lalu ditimpakanlah kepada mereka nista dan kehinaan serta mereka mendapat kemurkaan dari Allah. Hal itu (terjadi) kerana mereka selalu mengingkari ayat-ayat Allah dan membunuh para Nabi tanpa alasan yang benar. Demikian itu (terjadi) kerana mereka selalu berbuat derhaka dan melampaui batas.

(Al-Baqarah:61)

Thursday, August 12, 2010

Balasan Terhadap Orang-orang yang Beriman

Dan sampaikanlah berita gembira kepada mereka yang beriman dan berbuat baik bahawa bagi mereka disediakan syurga-syurga yang mengalir sungai-sungai di dalamnya. Setiap mereka diberi rezeki buah-buahan dalam syurga-syurga itu. Mereka mengatakan,"Inilah yang pernah diberikan kepada kami dahulu." Mereka diberi buah-buahan yang serupa dan untuk mereka di dalamnya ada isteri-isteri yang suci dan mereka kekal di dalamnya
(Al-Baqarah:25).

Catatan:

Kenikmatan di syurga itu ialah kenikmatan yang serba lengkap, baik jasmani mahupun rohani.

Wednesday, August 11, 2010

Ramadan Telah Tiba

Selamat datang Ramadan al-Mubarak. Merasalah kita lapar dan dahaga yang dideritai fakir miskin. Keperitannya mengajar kita erti kesabaran dan kedermawanan. Hulurkanlah bantuan kepada sesiapa juga yang memerlukan.

Tuesday, August 10, 2010

Hulurkan Sumbangan Anda kepada TIRAM

Tabung Impian Rakyat Malaysia (TIRAM) telah dilancarkan. Tujuannya untuk mengumpul dana sebanyak RM 20 juta. Wang itu akan digunakan untuk menghadapi PRU Ke-13 bagi memenuhi hasrat Rakatan Rakyat menawan Putrajaya dan menggantikan Kerajaan UMNO-BN.

Sudah terlalu banyak perbuatan negatif yang dilakukan oleh UMNO-BN didedahkan kepada rakyat dari sehari ke sehari. UMNO-BN tidak berdaya menepisnya dengan hujah yang kuat walaupun menggunakan semua saluran yang ada, termasuk menggantung permit akhbar seperti Suara Keadilan dan Roket.

Rakyat tidak perlulah rasa waswas untuk menyokong TIRAM. Impian kita adalah untuk menukar kerajaan demi kesejahteraan seluruh rakyat Malaysia yang cintakan perdamaian, perpaduan, dan keadilan. Hulurkanlah sumbangan anda kepada TIRAM. Kita jayakan impian untuk berteduh di bawah payung Pakatan Rakyat. Kita robohkan tembok besi UMNO-BN yang tertera dengan imej rasuah, penyelewengan, pembaziran, penyalahgunaan kuasa, dan sebagainya.

Monday, August 9, 2010

PAS Tidak Sama Dengan UMNO

Suatu ketika dahulu UMNO amat berbangga kerana bukan sahaja dapat merendah-rendahkan kemampuan PAS malahan juga menghina parti Islam itu. PAS sememangnya dilahirkan dan didokong oleh 100% golongan agama. Golongan ini dicap sebagai tidak langsung mempunyai kewibawaan untuk memerintah jika dibandingkan dengan ahli-ahli mereka yang lebih progresif dan moden. Maka bertembunglah dua bentuk perjuangan dalam kalangan orang Melayu-Islam di negara ini. UMNO berpegang kepada sekularisme dan nasionalisme yang berpaksikan ketuanan Melayu. PAS meletakkan Islam sebagai asas perjuangannya.

Implikasinya ialah UMNO menjadi parti yang bermottokan "Hidup Melayu". Sehingga sekarang imej itu terlekat dengan kukuh di dada ahli dan para pemimpinnya. Oleh sebab itu, tidaklah menghairankan jika mereka sering menggunakan perkauman sebagai senjata untuk memenangi hati orang Melayu. Pada masa yang sama, mereka menyerang PAS sebagai parti yang mempergunakan agama untuk kepentingan politik.

bersambung...

Sunday, August 8, 2010

Muhyiddin dan Awang Tak Selamat

Ada dua hal penting yang patut diperhalusi dalam minggu ini. Pertama, pujian dan cacian Muhyiddin terhadap Presiden PAS. Kedua, cacian Awang Selamat terhadap PAS dan para pemimpinnya.

Muhyiddin puji Hadi tentang hak keistimewaan Melayu. Dia kata Hadi betul bila pertahankan hak Melayu. Dia kata lagi bahawa Hadi rujuk Perlembagaan sebelum mengeluarkan pendapat. Baguslah kalau begitu. Tiba-tiba dia hentam PAS. Katanya pandangan PAS dengan DAP berlawanan. DAP mahu diskaun untuk rumah mewah kepada Bumiputera dihapuskan. Hadi cakap pasal hak Melayu dalam Perlembagaan. Dia tak sentuh pun isu diskaun itu. Kalau dia cakap pasal itu sekalipun, tarafnya hanyalah pandangan peribadi, bukan keputusan parti. Takkanlah TPM pun tak faham benda-benda sekecil itu!!! Malaslah nak layan Mamat flip flop ni sorang.

Awang Selamat dakwa Mahfuz caci orang Islam. Dia ada bukti sahih ke? Awang Selamat caci PAS kerana berkawan dengan DAP tetapi bermusuh dengan UMNO. Dia tidak sedarkah UMNO berkawan dengan MCA dan MIC? Kalau UMNO boleh berkawan dengan MCA dan MIC, mengapa PAS tak boleh berkawan dengan DAP? Yang sebenarnya, Awang Selamat iri hati. Apabila PAS berkawan dengan DAP, orang Cina tak suka BN dan UMNO. Itu sahaja. Parti yang diampu Awang Selamat itu akan tersungkur.

UMNO Melayu. PAS pun Melayu. UMNO Islam. PAS pun Islam. Yang membezakan orang Islam dalam UMNO dengan orang Islam dalam PAS ialah prinsip perjuangan. Awang Selamat tahu hal ini. Mengapa dia tak cakap hal ini? Mengapa dia sengaja menyembunyikan fakta utama ini? Dia ingat orang Melayu-Islam di seluruh Malaysia tak tahukah hal itu? Orang tak cerdik macam Awang Selamat memang suka buat hal tak senonoh macam tu.

PAS sudah bagi tau. Jika UMNO buang sekular dan nasionalis cabuk daripada menjadi asas perjuangan mereka dan menggantikannya dengan perjuangan Islam, PAS akan berserta dengan mereka. Bangang benarkah Awang Selamat untuk memahami ungkapan semudah itu? Budak tadika pun boleh faham.

Sampai bilakah Muhyiddin dan Awang Selamat hendak menunjukkan kebebalan mereka kepada khalayak di Malaysia? Buatlah kerja lain yang lebih menguntungkan semua rakyat Malaysia daripada mempamerkan kebebalan diri sendiri. Bukan sahaja maruah diri akan tercemar malahan juga diketawakan oleh mergastua di hutan dan rimba.

Saturday, August 7, 2010

Bedilan Aktor Porno kepada UMNO dan PAS

Apakah yang dapat ditafsirkan daripada kenyataan pelakon video porno yang diangkat menjadi Presiden MCA kerana tiada pilihan itu? Dia menghentam UMNO dan PAS yang didakwa menggunakan agama untuk mencari sokongan orang Melayu.

Yang pasti, dia tidak mempunyai pengetahuan yang cukup untuk bercakap tentang Islam. Walaupun berada begitu lama dalam penguasaan UMNO, semua ahli dan pemimpin MCA tidak diajak oleh parti itu untuk mengenali Islam. Hal ini berbeza dengan hubungan PAS-DAP. PAS mengajak DAP mengenali Islam. Oleh sebab itu, ada pemimpin DAP yang lebih memahami Islam berbanding dengan para pemimpin MCA. Anehnya, MCA menyokong pernyataan UMNO bahawa Malaysia ialah sebuah negara Islam. Mungkinkah kerana mereka terpaksa? Banyak jawapan yang boleh diberikan kepada soalan ini. Walau bagaimanapun, bukan tujuan esei ini untuk menjelaskannya.

Apakah yang tidak difahami oleh Chua? Dia tidak faham prinsip perjuangan PAS. PAS menggunakan Islam sebagai asas perjuangan. Melalui prinsip ini, PAS berusaha mendapatkan sokongan umat Islam di Malaysia. Harus diingat bahawa umat Islam di Malaysia bukan terdiri daripada orang Melayu sahaja. Oleh sebab itu, PAS berbeza dengan UMNO. UMNO tidak berhak mendakwa mereka memperjuangkan Islam kerana mereka berpegang kepada sekularisme. Jika demikian, mengapa Chua menyerang PAS dan menganggap UMNO menggunakan agama untuk mencari pengaruh? Dakwaan ini tidak masuk akal langsung.

Jika Chua tidak berpuas hati dengan UMNO, serang UMNO sahajalah. Janganlah babitkan PAS dalam kemarahan itu. Apabila dia serang PAS, tentu ada muslihatnya. Hal ini ada kena-mengena dengan hubungan PAS-DAP. Hubungan itu menyebabkan orang Cina menyokong PAS dan DAP. MCA kehilangan pengaruh dalam kalangan orang Cina. Fahamlah kita bahawa Chua hendak memburuk-burukkan imej PAS dan UMNO sekali gus. Kalau begitu, cabutlah MCA daripada BN. Habis cerita. Tentu ada sebab dia tidak berbuat demikian.

MCA tidak boleh berdiri tanpa UMNO walaupun UMNO telah menganiaya mereka berkali-kali. Mereka hanya mampu bersungut semasa kehilangan banyak kerusi. Mereka membuat tuntutan berlebihan apabila memperoleh banyak kerusi. Inilah sikap bacul dan mementingkan diri sendiri dalam kalangan pemimpin MCA. Rakyat sudah melihat sikap UMNO dalam kedua-dua keadaan itu. UMNO menikus apabila MCA kuat. UMNO jadi harimau kertas apabila MCA lemah.

Chua takut kepada PAS. Dia juga iri hati kepada persahabatan PAS-DAP. Hubungan erat kedua-dua parti ini akan memusnahkan masa depan MCA kerana prinsip dan pendekatan yang digunakan amat berbeza. UMNO tidak menggunakan prinsip keadilan Islam dalam hubungannya dengan MCA. Ketulenan persahabatan Islam yang diterapkan PAS dalam Pakatan Rakyat menggugat setiakawan sekular UMNO dengan parti-parti gabungan dalam BN. MCA tahu PAS tidak akan menganiaya sahabatnya sekalipun mereka terdiri daripada orang bukan Islam.

Kebimbangan-kebimbangan itu mendorong MCA bukan sahaja mencemburui PAS malahan juga cuba meretakkan hubungan PAS-DAP dan menjauhkan orang Cina daripada PAS. Keadilan Islam akan menggagalkan usaha MCA itu. Keceluparan MCA terhadap UMNO akan merenggangkan dan menumbuhkan bibit-bibit perpecahan yang lebih besar dalam BN. UMNO akan mengajar aktor porno ini. Kita lihatlah nanti.

Friday, August 6, 2010

Usir UMNO-BN dari Putrajaya

Najib dan Ahmad Maslan melenting apabila Suara Keadilan menjadikan "FELDA Bankrap" sebagai tajuk utamanya. Ekoran peristiwa itu, akhbar tersebut tidak diberi keizinan untuk terbit hingga kini. Namun demikian, Ahmad Maslan tidak berani berdebat dengan ANAK. Nak berdialog pun sampai sekarang tidak jadi-jadi.

Mereka hanya berani memanggil dan mengupah peneroka membuat penafian serta memanggil seorang dua anak peneroka yang berjaya untuk mengutuk para pengkritik yang didakwa mencemarkan nama baik FELDA.

Ketika isu FELDA tidak menunjukkan jalan penyelesaian, isu FELCRA pula menyesakkan dada UMNO. FELCRA didakwa menyelewengkan wang peneroka dengan pelbagai projek dan aktiviti yang tidak memberi apa-apa manfaat kepada golongan sasar. Wang FELCRA hangus dan sebahagian besarnya masuk ke kantung para pemimpin UMNO.

Pihak yang menuduh nampaknya yakin kepada bukti-bukti yang berjaya dikumpul. Mereka mencetak, membuat pelancaran, dan menyebarkannya ke seluruh pelosok negara. Ketiadaan tindak balas daripada pihak yang dituduh menambahkan lagi keyakinan penerima tentang kebenaran maklumat yang disampaikan.

Semakin hari kes FELDA dan FELCRA semakin menghimpit UMNO ke dinding. Mereka tidak berdaya menepis kenyataan yang dianggap fitnah itu. Hal ini menjadikan mereka tenggelam punca dan berkeluh-kesah macam cacing kepanasan.

Hasil penyelidikan terbaru mengesahkan lagi wang FELDA disonglap semahu-mahunya oleh pemerintah yang menggelarkan diri mereka pejuang negara, bangsa, dan agama itu. FELDA membelanjakan RM2.4 bilion untuk menanam semula ladang seluas 767,981 hektar. Belanja untuk satu hektar mencapai RM3,151.00. Tanda tanya timbul apabila Sime Darby hanya membelanjakan sebanyak RM936.00 untuk sehektar dan IOI membelanjakan sebanyak RM596.00 untuk keluasan yang sama.

Rakyat berhak untuk mengetahui sebab-sebab perkara itu berlaku. Mereka pasti perbuatan khianat itu tidak dilakukan oleh Pakatan Rakyat. Rakyat akan menyimpulkan bahawa UMNO-BN ialah kaki songlap duit. UMNO-BN menggunakan FELDA dan FELCRA untuk kepentingan diri mereka. Malang sungguh nasib peneroka dan anggota keluarga mereka.

Pengkhianatan ini tidak boleh dibiarkan berterusan tanpa sebarang tindakan. Hendak mengharapkan SPRM bertindak, badan ini tiada mata, kaki, dan tangan untuk menyiasat penyelewengan UMNO-BN kerana semuanya telah dihalakan kepada Pakatan Rakyat.

Adakah Pakatan Rakyat yang hentam duit FELDA dan FELCRA? Mereka tidak boleh sentuh pun badan-badan itu. Apa lagi masuk untuk memantau perjalanan urus tadbirnya. Jangan buang taik kepada Pakatan Rakyat dalam hal-hal ini.

Rakyat tiada pilihan selain daripada mengusir UMNO-BN dari singgahsana kuasa. Lebih lama mereka berkuasa, lebih dahsyatlah kemusnahan yang mereka buat. Sebelum nasi menjadi bubur, hukumlah mereka. Keluarkan mereka dari Putrajaya. Gantikan dengan kumpulan yang mampu merakyatkan kekayaan negara ini, yang mampu memberi keadilan kepada semua kaum, yang tidak mengamalkan perkauman sempit, yang tidak memikirkan kepentingan diri, yang hanya berhasrat untuk berkhidmat bagi membentuk Malaysia Baru yang makmur dan sejahtera.

Thursday, August 5, 2010

Benamkan UMNO-BN dalam PRU Ke-13

Perihal UMNO-BN menghabiskan wang rakyat secara membazir dengan niat mengumpul duit untuk kocek sendiri memang sudah lama menjadi pengetahuan umum. Apa-apa sahaja peralatan yang dibeli, sama ada dalam bidang pengangkutan, ketenteraan, dan sebagainya; harganya mesti jauh lebih mahal daripada harga pasaran.

Pelbagai perbuatan khianat itu telah dilaporkan kepada pihak SPRM. Namun demikian, badan tersebut sering tidak mengambil endah hal-hal yang bersangkutan dengan salah laku pemimpin UMNO-BN. Mereka akan bertindak secara spontan apabila ada aduan yang dibuat terhadap para pemimpin Pakatan Rakyat walaupun telah kerap berakhir dengan tiada kes.

Rakyat sudah bosan dengan permainan ini. Jika satu demi satu badan yang ditubuhkan untuk menjaga kepentingan rakyat dan negara menjadi alat UMNO-BN, sudah tentulah pemimpin mereka boleh melakukan apa-apa sahaja dengan senang hati. Oleh sebab itu, rakyat perlu menggunakan kuasa yang ada pada tangan mereka untuk menyingkirkan golongan pengkhianat yang tamak haloba itu. Gunakan kuasa itu dalam PRU Ke-13 nanti.

Wednesday, August 4, 2010

Menggempur Talian Hayat UMNO

FELDA dan FELCRA telah lama menjadi talian hayat UMNO di negara ini. Keupayaan mereka memerintah negara ini bergantung kepada sokongan peneroka di kedua-dua tanah rancangan tersebut. Namun demikian, nafsu serakah UMNO telah menyebabkan kedua-dua talian hayat itu mengalami nasib yang malang.

Banyak penyelewengan yang dilakukan oleh UMNO ke atas kedua-dua institusi yang asalnya ditubuhkan untuk meningkatkan pendapatan penduduk luar bandar. Oleh sebab itu, nasib peneroka FELDA dan FELCRA tidak menampakkan peningkatan yang ketara.

UMNO menggunakan kedua-duanya sebagai sumber untuk memenuhkan nafsu serakah mereka. Wang yang diperdapat daripada kedua-duanya menjadi modal untuk UMNO terus berkuasa. Memang benarlah seperti yang didakwa, peneroka menerima kuah sementara UMNO mendapat isinya.

Sungguh malang nasib peneroka-peneroka ini. Apabila pelbagai kecurangan didedahkan, UMNO bagai cacing kepanasan. Walaupun cuba menepis, mereka tiada upaya untuk meyakinkan rakyat bahawa kedua-dua institusi itu sedang berada dalam keadaan genting.

Sikap mereka yang tidak ubah seperti menahan lukah di pergentingan dan harapkan pagar, pagar makan padi itu kini sudah terdedah. Talian hayat ini akan terus digempur sehingga kedatangan PRU Ke-13.

Orang Melayu FELDA dan FELCRA perlu dimaklumkan tentang kecurangan UMNO itu. Mereka perlu mendapat maklumat yang benar tentang situasi penempatan mereka. UMNO sudah menjadi sokong membawa rebah. Tiada guna lagi bergantung kepada UMNO. Jadikan PAS sebagai pengganti UMNO untuk meneruskan kebangkitan umat Melayu di Malaysia agar seiring sejalan dengan kaum-kaum lain. Ini kerana PAS berjuang demi keadilan Islam, bukan untuk Melayu sahaja.

Tuesday, August 3, 2010

Sokong Membawa Rebah

Sikap yang ditunjukkan oleh semua bloger pro-UMNO dalam kes FDI merudum sungguh memalukan. Mereka sanggup menegakkan benang yang basah untuk membela parti yang ternyata gagal menguruskan ekonomi negara. Oleh sebab itu, mereka mengherdik pengkritik yang dikira cuba membinasakan institusi yang didokong selama ini.

Apabila berpegang kepada matlamat itu, mereka sengaja mengabaikan pandangan yang diberikan oleh orang yang mempunyai banyak pengalaman dalam hal ehwal kewangan. Menteri Perdagangan Antarabangsa dan Industri ditempelak oleh mantan Menteri Kewangan Malaysia kerana mengeluarkan kenyataan yang mengelirukan rakyat tentang kemeruduman FDI negara.

Pengabaian kenyataan ini menandakan bloger UMNO dengan sengaja membutakan mata mereka semata-mata untuk membawa rakyat ke sudut pandangan yang palsu. Alasan Malaysia tidak lagi memfokus kepada industri berorientasikan pekerja sebagai faktor kemeruduman itu sangat dangkal. Buktinya dapat dilihat melalui jutaan pekerja asing yang masih terus berada di bumi negara ini untuk mendapatkan rezeki.

Dalam usaha membela anak didik, Mahathir mengungkapkan bahawa pelabur asing tiada duit untuk melabur di luar negara kerana memberi fokus kepada kepentingan mereka di Eropah. Alasan ini lebih menjengkelkan daripada alasan yang pertama tadi. Pelabur-pelabur ini ada duit. Sebab itu mereka melabur di Singapura, Thailand, Indonesia, Vietnam, dan Filipina. Negara-negara jiran ini telah memintas Malaysia dalam keupayaan menarik FDI.

Hal ini yang patut diberi perhatian oleh para bloger pengampu itu. Maklumat yang disampaikan oleh media alternatif yang benar itu sekali gus mematahkan hujah mereka. Mereka patut rasa malu kerana menjadi sokong membawa rebah.

Monday, August 2, 2010

Orang IQ Rendah Sahaja Kena Tipu

Dalam kekalutan pemikiran Muhyiddin tentang berbilang kaum di Malaysia, PDRM sekali lagi mengasari penyokong Pakatan Rakyat. Kali ini mereka menghalang ceramah PKR di Rengit, Johor. Tindakan ini lebih teruk daripada perbuatan biadab di Melaka yang setiap kali Pakatan buat ceramah ada saja program UMNO di sebelahnya.

Perangai kebudak-budakan ini bukan sahaja menandakan UMNO tidak matang malahan juga berada dalam keadaan yang amat terdesak. Muhyiddin jugalah orangnya yang menafikan dakwaan semua orang tentang kelemahan UMNO semasa berucap dalam majlis penubuhan Vogue.

Jika kita meneliti kenyataan-kenyataan Muhyiddin, ternyata dia ialah seorang TPM yang bercakap ikut sedap mulut dan tidak konsisten. Dia kata dia Melayu First dan 2 Malaysia. Kenyataan ini bercanggah dengan konsep bosnya, iaitu 1 Malaysia. Kemudian dia sokong PERKASA dan galakkan MCA dan MIC tubuh persatuan yang sama macam PERKASA. Kedua-duanya menunjukkan Muhyiddin memperjuangkan perkauman sempit. Tiba-tiba dia suruh rakyat tolak perkauman.

Kemerengan pemikiran para pemimpin atasan UMNO semakin sukar diubati. Mereka menjadi tak tentu hala kerana sudah kehilangan sokongan rakyat yang terdiri daripada pelbagai bangsa. Oleh sebab itu, di samping bercakap, mereka menggunakan polis untuk menyekat rakyat mendengar fakta benar tentang kecurangan yang selamanya mereka anggap fitnah itu.

Rakyat masa kini tidak boleh diperbodohkan lagi. Sebaliknya rakyat yang melihat kebodohan pemimpin mereka. Apa tidak bodohnya? Kabinet yang diimejkan sebagai hebat itu kena tipu sebanyak dua kali. Sekarang baru sedar. Tak tahulah tahap mana IQ mereka.

Sunday, August 1, 2010

Tunggu Sampai Mac 2013

UMNO-BN bercadang mengadakan PRU Ke-13 secara tergempar. Maknanya, PRU itu akan diadakan lebih awal daripada tarikh yang sepatutnya. Pakatan tidak perlu tergesa-gesa. Tunggulah sehingga penggal pemerintahan selesai pada bulan Mac 2013.