Monday, October 31, 2011

PAKATAN BUKTIKAN KEMAMPUAN MENGURUS KEWANGAN

Hutang negara telah meningkat kepada RM407 bilion. Peningkatan hutang negara ini ialah sebanyak 12 peratus sementara hutang asing meningkat sebanyak 22 peratus. Kita masih belum melihat sistem penyelesaian yang berkesan dan kepemerintahan yang baik dalam negara. Apabila wang cukai digunakan tanpa tanggungjawab yang tinggi, kerajaan yang memerintah perlu memberi jawapan kepada pemilih. Hampir setiap tahun kita terdengar laporan-laporan kes penyelewengan dana awam oleh kementerian dan jabatan kerajaan yang tidak bertanggungjawab dan tidak bertauliah. Ironisnya, tiada pula tindakan tegas diambil terhadap pelaku kesalahan ini.

54 tahun berkuasa
 
Meskipun telah berkuasa lebih dari lima dekad, Laporan Tahunan 2010 Audit Negara  yang lambat 17 hari, telah menunjukkan banyak kes wang awam telah dibazir dan tidak diuruskan secara berjimat cermat oleh badan-badan yang dipertanggungjawabkan. Pengurusan kewangan telah mengenal pasti kepincangan dan ketirisan yang mengakibatkan kerugian wang negara yang amat membimbangkan.

Laporan itu juga menunjukkan kegagalan kes-kes ini adalah kerana pemberian kontrak tanpa tender terbuka. Hal itu menyebabkan sejumlah wang telah bertukar tangan bagi mendapatkan keuntungan yang lebih. Harga kontrak yang ditawarkan sentiasa saja terlalu tinggi dan tidak berdaya saing dan proses pemberian kontrak sering saja tidak telus, yang biasanya akan mengurangkan nilai dagangan ringgit. Dalam pelbagai lagi kes penyelewengan, proses pembayaran – walaupun dengan penyerahan tender – menampakkan harga barangan yang dilampirkan meningkat berkali-kali ganda dari harga biasa di pasaran. Namun, perjanjian tetap diteruskan selepas melalui beberapa selok-belok misteri. Banyak kes seperti ini telah mengakibatkan penyalahgunaan dana yang diberikan kepada kementerian yang terlibat. Antara kepincangan dalam sistem penghantaran hasil melibatkan jumlah pembayaran yang besar kepada mereka yang tidak mempunyai pengalaman yang luas dalam perniagaan yang berkaitan.

Mana wang yang dijanjikan untuk petani?

Golongan yang memilih ingin tahu – seperti yang dilaporkan dalam Laporan Audit Negara – apa yang terjadi dengan wang berjumlah RM110.67 juta yang dijanjikan kepada 73,291 orang petani dalam skim khas meningkat jumlah pengeluaran beras negara? Menteri Pertanian dan Industri Asas Tani dilaporkan masih berhutang sebanyak RM110 juta berbentuk insentif kepada para petani yang berjaya meningkatkan hasil beras mereka.

Menurut laporan lagi, para petani dikatakan layak menerima RM341.29 juta antara bulan Januari 2007 dan Januari 2010. Syarikat Bernas (Padi Beras Nasional Berhad), yang menguasai 24 peratus pasaran beras dan 45 peratus permintaan beras tempatan, hanya mampu membayar insentif sebanyak RM230.62 juta pada akhir 2010. Alasan yang diberikan dalam laporan itu ialah ‘kekurangan dana bantuan’. Para pemilih, bagaimanapun, mahu tahu ke mana perginya dana awam bernilai RM110 juta itu?

Pengurusan lemah dan tidak bertauliah

Projek Valley daging-lembu kerajaan yang bernilai RM73.64 yang melibatkan 5,000 ekar tanah perladangan di Gemas – tidak menampakkan hasil. Pusat Fidlot Nasional (National Feedlot Center) merupakan usahasama antara Negeri Sembilan dan Kerajaan Persekutuan melalui Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani untuk mengkomersialkan produk daging tempatan dan mengurangkan kebergantungan import daging itu.

Tanah perladangan itu sekarang sudah dipenuhi semak-samun. Ada kemungkinan projek itu dikendalikan oleh orang yang tidak mengetahui langsung tentang industri penternakan lembu. Laporan Audit Negara juga menunjukkan NFC yang ditubuhkan pada 2008 gagal menepati sasaran 8,000 ekor lembu ternakan setahun. Laporan menunjukkan hanya 41.1% (3,289) berjaya dihasilkan. Pengurusan yang lemah turut dikatakan tentang kenapa projek ini gagal selain kegagalan mengendali perusahaan dengan baik. Para pemilih mahu tahu kenapa dan siapa orang yang tidak bertauliah yang menguruskan projek ini, kerana hal itu melibatkan dana awam yang besar?

Begitu juga dengan Jabatan Perkhidmatan Awam yang turut dicatatkan dalam Laporan Audit Negara itu. Lebih dari RM4.5 juta telah dibayar kepada pesara – kepada yang masih hidup dan juga yang telah mati – sejak 2007 hingga 2010. Laporan juga menemui antara sebab pembayaran wang pencen berlebihan adalah kerana data dalam sistem komputer jabatan itu sudah ketinggalan zaman. Para pemilih mahu tahu kenapa kepincangan penjawat jawatan awam ini melibatkan duit cukai rakyat?

Kontraktor bermasalah

Kontraktor yang dipertanggungjawabkan untuk menyediakan perkhdimatan oleh kerajaan sering memberikan alasan-alasan remeh seperti kekurangan tenaga pakar, tiada bahan gantian dan turut menyatakan mereka tidak tahu punca yang mengakibatkan kerosakan kenderaan. Kepincangan ini adalah kerana kontrak itu diberikan kepada  mereka yang tidak bertauliah. Menurut Laporan, ramai kontraktor ini mempunyai rekod kerja yang agak tidak diyakini. Satu syarikat memerlukan lebih dari setahun untuk memperbaiki dan memulangkan lori tarik kepada kementerian. Meskipun telah banyak peringatan diberikan oleh Pejabat Audit Negara, Kementerian Pertahanan masih terus menggunakan kontraktor ini. Laporan menyatakan yang 10 kontraktor bermasalah telah diberikan RM67 juta untuk menyiapkan projek walapun sudah diberikan amaran oleh Pejabat Audit Negara. Inilah jenis kontraktor yang menerima projek jutaan ringgit dari Kementerian Pertahanan. Para pemilih mahu tahu bagaimana semua ini boleh berlaku kerana projek tersebut melibatkan jutaan ringgit dan wang itu adalah milik rakyat?

Laporan turut menyebut yang syarikat-syarikat ini lambat menyelesaikan projek dalam membaiki Air Force’s Aviation Ground Support Vehicles (AGSV). Kementerian tidak berbuat apa-apa selain menyerahkan surat amaran kepada kontraktor bermasalah ini. Yang mengejutkan, kontrak kerja mereka disambung pula sehingga 6 Disember 2010 dari tarikh 5 Jun 2010. Di samping itu, terdapat empat syarikat paling bermasalah kerana kelewatan membaiki kenderaan. Para pemilih mahu tahu kenapa kontraktor ini diberikan layanan istimewa?

Garis panduan asas tidak dipatuhi

Menurut Laporan Audit Negara, pengagihan Belanjawan untuk tahun 2010 meningkat kepada RM149.06 bilion daripada pengagihan awal iaitu RM138.28 bilion. Ini adalah peningkatan sebanyak RM10.78 bilion. Namun begitu, jumlah ini masih tidak mencukupi untuk semua perbelanjaan operasi bagi tahun 2010 yang mencecah RM151.63 bilion – lebih RM2.57 bilion dari apa yang telah diagihkan. Garis panduan asas tidak dipatuhi oleh beberapa kementerian dan jabatan kerajaan apabila mereka berbelanja melebihi jumlah yang telah ditetapkan. Laporan  turut menyatakan terdapat 138 kelemahan dalam pengurusan kewangan melibatkan RM390.96 juta. 75 kes operasi perbelanjaan terlebih berjumlah RM306.01 juta telah melibatkan 14 kementerian dan jabatan kerajaan – pembayaran perkhidmatan, penghasilan, peningkatan aktiviti dan pembayaran tidak berkala. Dalam beberapa kes, peralatan seperti komputer, mesin LCDs dan peralatan lain selain kelengkapan pejabat telah dibeli dengan harga yang melambung tinggi. Para pemilih mahu tahu kenapa garis panduan asas operasi dan penghasilan tidak dipatuhi hingga mengakibatkan kehilangan dana awam yang besar?

Langganan langsung berbanding tender terbuka

Laporan Audit Negara mencatatkan bahawa Kementerian Pelancongan telah terlebih bayar sebanyak RM270 juta untuk pengiklanan bila mereka diminta untuk menggunakan sistem langgan langsung berbanding tender terbuka. Kaedah ini telah melanggar peraturan-peraturan Bendahari Negara. Dinyatakan bahawa tender terbuka telah menelan belanja pengiklanan sebanyak RM 75.38 juta. Kementerian juga telah membelanjakan RM195 juta untuk membeli 1000 rak – RM1950 per rak -  bagi meletakkan maklumat pelancongan kempen Tahun Melawat Malaysia 2007 yang dilakukan tanpa kelulusan Bendahari. Kementerian juga gagal menyatakan sebab kenapa 22 dari 1000 rak itu tidak diagihkan, sementara 127 rak lagi tidak dapat dipastikan kedudukannya. Laporan itu juga mencatatkan penjelasan kementerian tentang 622 rak yang telah diagihkan ke hotel-hotel, 127 buah telah luput tarikh oleh syarikat yang dikontrakkan kepada “kesulitan kewangan” dan kekurangan ruang penyimpanan dan sebanyak 85 rak lagi telah diletakkan  dalam ruangan stor syarikat pembuat.

Kepincangan yang dilaporkan dan kes-kes kegagalan pengurusan kewangan kerajaan hanyalah sedikit dari apa yang sebenarnya berlaku. Melihat akan Laporan Audit Negara, kita akan melihat kes-kes serupa kecuaian pengurusan kewangan kerajaan. Para pemilih tidak begitu gembira dengan kerajaan yang telah berkuasa lebih dari 6 dekad tetapi masih tidak boleh belajar dari pengalaman bagaimana menyelesaikan kelemahan-kelemahan dalam sistem penghasilan ini. Perbuatan pembaziran ini melibatkan wang cukai rakyat.

Tiga tahun berkuasa

Lain pula ceritanya dengan negeri-negeri yang dipimpin oleh gabungan Pembangkang yang telah membuktikan kemampuannya berjimat cermat dalam membelanjakan wang cukai rakyat meskipun masih baru sebagai sebuah kerajaan dengan Kerajaan Persekutuan yang sering melekehkan kepimpinan mereka.

Secara keseluruhannya, Kerajaan Negeri Selangor mendapat ‘memuaskan’ dari Ketua Audit Negara atas kedudukan kewangannya pada tahun 2010. Negeri itu telah dipuji kerana prestasinya yang bagus dalam mengurangkan hutang awam. Hutang awam menurun sebanyak RM58.91 juta dan pembayaran semula hutang pinjaman menurun kepada RM173.47 juta. Laporan menunjukkan pada tahun 2010, hutang negeri kepada kerajaan Persekutuan menurun sebanyak 5.5% (RM58.91 juta) – daripada RM1004.64 juta (2010) berbanding dengan RM1063.55 juta (2009). Pembayaran semula pinjaman menurun sebanyak 20.9% daripada RM829.86 juta (2009) kepada RM656.39 juta (2010).
Laporan juga menyatakan negeri itu berjaya mengumpulkan penghasilan negeri sebanyak RM266.91 atau 20.2 peratus, daripada RM1,319.97 juta pada tahun 2009 kepada RM1,586.88 juta pada tahun 2010. Ini terjadi meskipun negeri itu mendaftarkan 10.9 peratus atau RM192.36 juta penurunan kerapa RM1,571.50 juta dalam penghasilan negeri pada tahun 2009 (RM1,763.86 juta). Perbelanjaan operasi turut menurun kepada RM382.56 juta atau (20.9 peratus) kepada RM1,447.26 pada tahun 2010 berbanding RM1,829.82 juta pada tahun 2009. Kerajaan negeri turut dipuji kerana mengurangkan hutang penghasilan sebanyak RM99.87 juta atau 16.6 peratus, daripada RM601.92 juta pada tahun 2009 kepada RM502.05 juta pada tahun 2010.

Laporan memberikan ‘sangat baik’ kepada empat agensi kerajaan negeri kerana pengurusan kewangannya – Bendahari Negeri, Majlis Perbandaran Ampang Jaya, Majlis Perbandaran Selayang dan Jabatan Perancangan Bandar dan Luar Bandar. Menurut Laporan itu, 11 agensi diberikan ‘baik’ dan satu agensi diberi ‘memuaskan’. Ini menunjukkan pembaikkan berbanding tahun 2009, di mana hanya satu agensi yang disenaraikan sebagai ‘sangat baik’, dan 14 sebagai ‘baik’ dan satu ‘memuaskan’.

Kerajaan Negeri Kedah mencapai sebanyak 135.8 peratus peningkatan di dalam penghasilan negeri dengan rekod lebihan untuk tahun 2010 sebanyak RM22.50 juta, berbanding ketirisan sebanyak RM62.89 juta pada tahun 2009. Perbelanjaan negeri itu meningkat kepada RM2.55 juta atau 0.6 peratus. Inilah sebab adanya lebihan bagi kerajaan negeri untuk tahun 2010. Laporan memberikan kedudukan kewangan Kedah sebagai ‘memuaskan’ dengan penghasilan terkumpul meningkat sebanyak 23.9% daripada RM265.52 juta kepada RM328.28 juta dalam tahun 2009. Peningkatan ini telah mengurangkan imbangan ketirisan Akaun Penghasilan Terkumpul untuk tahun 2010 sebanyak RM22.50 juta atau 7 peratus, daripada RM320.73 juta menurun kepada RM298.23 pada tahun 2009.

Laporan juga turut memuji kerajaan negeri kerana memperbaiki pengurusan kewangan agensi-agensinya berbanding tahun 2009, dengan empat agensi mendapat ‘sangat baik’ dan 12 mendapat ‘baik’ dan satu mendapat ‘memuaskan’. Secara keseluruhan, pengurusan kewangan negeri boleh dibanggakan berbanding tahun sebelumnya.

Laporan Audit Negara telah memberikan kedudukan kewangan negeri Kelantan untuk tahun 2010 sebagai memuaskan. Negeri itu memperlihatkan peningkatan penghasilan sebanyak RM51.07 juta atau 52.5 peratus, daripada RM97.23 juta pada tahun 2009 kepada RM148.30 juta pada tahun 2010. Pemeriksaan yang dijalankan selama 5 tahun ke atas penghasilan terkumpul dari 2006 hingga 2010 mendedahkan oenurunan pada tahun 2007 dan 2008 dan peningkatan pada tahun 2009 dan 2010. Simpanan wang dan pelaburan turut meningkat dalam tahun 2010, dengan baki sebanyak RM97.23 juta pada tahun 2009 meningkat kepada RM148.30 juta pada tahun 2010.

Laporan turut memuji pengurusan kewangan untuk semua agensi kerajaan negeri di Kelantan.  Empat agensi kerajaan negeri mendapat ‘sangat baik’ dan 15 lagi mendapat ‘baik’. Ini menunjukkan pembaikan  dalam pengurusan kewangan negeri berbanding tahun 2009, hanya dua agensi yang mendapat ‘sangat baik’ dan 12 mendapat ‘baik’.

Kerajaan Negeri Pulau Pinang mendapat pengiktirafan tertinggi dalam Laporan Audit Negara kerana kedudukan kewanganya yang cemerlang untuk tahun 2010 berbanding tahun 2009. Penghasilan terkumpul Pulau Pinang meningkat kepada 2.7 peratus, daripada RM1,101.89 juta pada tahun 2009 kepada RM1,131.17 juta dalam tahun 2010. Simpanan wang terkumpul meningkat sebanyak 6.2 peratus kepada RM572.49 juta meningkat daripada RM538.95 juta pada tahun 2009. Penghasilan negeri untuk tahun 2010 meningkat sebanyak RM34.19 juta atau 9.1 peratus berbanding tahun 2009 daripada RM376.51 juta kepada RM410.70 juta.

Dalam soal pembangunan di bawah Rancangan Malaysia ke-9, Laporan memberikan prestasi negeri itu sebagai ‘memuaskan’ dengan jumlah pelaburan sebanyak RM787.17 atau 77.8 peratus telah dibelanjakan daripada jumlah yang disediakan iaitu RM1.01 bilion. Dalam terma perlaksanaan projek pula, Laporan memuji prestasi negeri sebagai ‘sangat baik’ dengan 99 peratus dari 9003 projek telah berjaya dilaksanakan.

Dalam tahun 2010, 3 agensi diberikan ‘sangat baik’. 10 agensi lagi diberikan status ‘baik’ dengan hanya satu ‘memuaskan’. Untuk tiga tahun berturut-turut, 13 agensi negeri diaudit sebanyak dua kali antara tahun 2007 hingga 2010 telah menunjukkan ‘sangat baik’ dalam pengurusan kewangan oleh Bendahari negeri dan badan pembangunan lain. Laporan merumuskan yang pengurusan kewangan negeri di tahap yang baik untuk tahun 2010.

Perbezaan langit dan bumi dalam pentadbiran

Setelah 54 tahun bernaung di bawah Barisan Nasional (BN), tidak memberikan kesan mengurangkan kelemahan pengurusan kewangan negara. Kelemahan daya saing, tidak bertanggungjawab dan telus telah menyebabkan sejumlah besar wang cukai rakyat dibazirkan. Memandangkan para pemilih melihat kelemahan-kelemahan yang sama berulang setiap tahun, mereka mempunyai hak menyatakan tentangan mereka terhadap kepincangan yang teruk oleh kerajaan yang memerintah. Sebaliknya pula, hanya dalam masa tiga tahun mentadbir negeri – Pulau Pinang, Selangor dan Kedah – di bawah pimpinan Pakatan Rakyat membuktikan kepemerintahan yang efisien. Negeri Kelantan juga semakin menunjukkan kemampuannya dalam kejayaan rekod kewangannya walaupun terpaksa berhadapan dengan pelbagai masalah dalam negeri. Kerajaan Persekutuan di bawah Barisan Nasional mungkin sahaja tidak akan memberikan apa-apa kepada negeri-negeri ini, namun mereka telah membuktikan kepada para pemilih di negeri itu bahawa kejujuran dan ketelusan menguruskan negeri dan wang cukai rakyat membuahkan hasil dengan kejayaan yang boleh dibanggakan.
 
 

Moaz Nair
Jom Ubah


Sunday, October 30, 2011

SIAPA LEBIH BAGUS?

Bandingkan Pakatan, BN urus kerajaan negeri.
Bagaimana Pakatan Rakyat menguruskan kerajaan negeri dan bagaimana pula Barisan Nasional menguruskan kerajaan negeri.

“Cuba bandingkan dengan menggunakan akal yang waras,” tulis Tuan Guru Datuk Nik Abdul Aziz Nik Mat melalui twitter.

 


Jom Ubah

Saturday, October 29, 2011

SYABAS PAKATAN RAKYAT KEDAH!!!

Laporan Ketua Audit: Tahniah Kerajaan Kedah
    
Dewan Pemuda PAS Negeri Kedah (DPPNK) amat berbangga dengan Laporan Ketua Audit Negara bagi penyata kewangan Kerajaan Negeri Kedah untuk tahun 2010.


Ketua Penerangannya, Mohd Nasir Zakaria berkata, walaupun Ketua Audit Negara mengatakan prestasi kewangan Kerajaan Negeri Kedah memuaskan, namun bagi DPPNK, dengan usia 'setahun jagung' iaitu baru tiga tahun memerintah, pencapaian tersebut adalah sangat cemerlang.

Katanya, berdepan dengan pelbagai cabaran dan rintangan; pengalaman pentadbiran, kewangan, penyaluran peruntukan kerajaan pusat yang tidak melalui negeri, Kerajaan Negeri Kedah pimpinan Datuk Seri Ustaz Azizan Abdul Razak (gambar) terus melangkah gagah.

“DPPNK mempunyai alasan kukuh untuk terus mempertahankan Kerajaan Pakatan Rakyat Kedah,” ujarnya dalam satu kenyataan.
Beliau yang juga ahli Parlimen Padang Terap menggariskan tujuh sebab dan berbangga dengan kejayaan itu.

Pertama, katanya Kerajaan Negeri Kedah telah mengalami peningkatan hasil sejumlah 23.9 peratus atau RM87.94 juta pada tahun 2010 berbanding peningkatan perbelanjaan mengurus RM2.55 juta atau RM 0.6 peratus.

Hasil kerajaan negeri pada tahun 2010 berjumlah RM456.21 juta berbanding 2009 sebanyak RM368.27 juta.

“Pencapaian ini adalah yang terbaik di dalam masa 5 tahun,” katanya lagi. Kedua, ujarnya Kerajaan Negeri Kedah telah mencatatkan surplus atau lebihan pada tahun 2010 berjumlah RM22.50 juta yang mana peningkatan itu sangat ketara dan sangat membanggakan.

Katanya, ia adalah defisit tertinggi dalam masa 5 tahun dan merupakan surplus kali kedua dalam tempoh tersebut, berbanding dengan defisit tahun 2009 yang berjumlah RM62.89 juta, ia menjadikan peningkatan sejumlah RM85.39 juta iaitu sebanyak 135.8 peratus.

Selain itu, kata Nasir (kiri) Ketua Audit Negara juga telah memperakui pengurusan kewangan di Jabatan/Agensi Negeri telah bertambah baik berbanding 2009.
Menurutnya, pihak Jabatan Audit Negara telah melaksanakan pengauditan pengurusan kewangan berdasarkan Indeks Akauntabiliti di 17 Jabatan/Agensi Negeri.
Justeru, beliau mengucapkan tahniah kepada para pegawai kerajaan negeri.

Beliau menambah, laporan itu telah memperakui peningkatan penerimaan hasil cukai tanah sebanyak RM18.69 juta iaitu peningkatan sebanyak 21.9 peratus yang mana kerajaan negeri telah berjaya mengutip RM104.06 juta berbanding 2009 hanya RM85.37 juta.

“Walaupun dasar kerajaan Pakatan Rakyat Kedah yang menurunkan cukai sebanyak 25 hingga 75 peratus di awal usia pemerintahan, namun bagi DPPNK telah berlaku kecekapan di dalam kutipan hasil tanah walaupun berlaku penurunan selama dua tahun berturut-turut. Kutipan ini adalah yang kedua tertinggi di dalam tempoh 5 tahun,” ujarnya lagi.

Kelima, katanya peningkatan ketara iaitu 125.2 peratus atau RM19.71 juta juga berlaku dalam pungutan tunggakan cukai tanah.

Menurutnya, hasil kutipan berjumlah RM35.45 juta berbanding tahun sebelumnya iaitu hanya RM15.74 juta di mana kutipan itu adalah tertinggi dalam masa 5 tahun.
Sekali lagi, ujarnya premium hutan berjaya ditingkatkan oleh Kerajaan Negeri Kedah di mana peningkatan sejumlah 46.9 peratus atau RM15.49 juta, berbanding tahun 2009 sebanyak RM33.05 juta, kerajaan berjaya memungut RM48.54 juta.

Jelasnya, jumlah itu juga adalah yang tertinggi dalam masa 5 tahun. “Sebagai catatan juga peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2007, hampir 400 peratus,” katanya lagi.

Tambahnya, yang ketujuh ialah kerajaan negeri juga berjaya membuat kutipan premium tanah tertinggi dalam masa 5 tahun terakhir, berbanding tahun 2009 iaitu sebanyak RM26.63 juta, sebanyak RM58.12 juta atau peningkatan sebanyak 118.3 peratus.

Katanya, DPPNK berpandangan bahawa dengan laporan itu, Ketua Audit Negara terus memperakui keupayaan pentadbiran Pakatan Rakyat.

“Ini membuktikan secara fakta bahawa segala tohmahan bahkan keraguan yang ditimbulkan oleh golongan yang berkepentingan adalah tidak berasas,” ujarnya.

Tegasnya, DPPNK akan terus bekerja keras bagi terus mempertahankan dan mengajak seluruh rakyat terus menyokong dan mendokong pentadbiran Kerajaan Negeri Kedah pimpinan Datuk Seri Ustaz Azizan Abdul Razak.

“Di sebalik segala kepincangan Laporan Ketua Audit Negara terhadap Kerajaan Persekutuan dan negeri-negeri yang diperintah oleh Barisan Nasional, DPPNK menyeru seluruh rakyat Negeri Kedah untuk membuat perbandingan dan membuat pilihan yang tepat,” ujarnya lagi.

-Harakah-

Friday, October 28, 2011

TAHNIAH PAKATAN RAKYAT SELANGORLaporan Ketua Audit Negara 2010 yang dikeluarkan semalam secara umumnya berpuas hati dengan prestasi kewangan yang ditunjukkan kerajaan Pakatan Rakyat di Selangor.

“Secara keseluruhannya, analisis Audit mendapati kedudukan kewangan Kerajaan Negeri adalah memuaskan,” laporan Ketua Audit Negara, Tan Sri Ambrin Buang itu dipetik.

Menurutnya, Kumpulan Wang Disatukan kerajaan negeri meningkat sejumlah RM266.91 juta (20.2 peratus) kepada RM1,586.88 juta pada 2010.

Bagaimanapun hasil kerajaan negeri berjumlah RM1,571.50 juta menurun RM192.36 juta berbanding 2009 sebanyak RM1,763.86 juta.

Perbelanjaan mengurus pula menurun sejumlah RM382.56 juta menjadi RM1,447.26 juta, sekaligus menunjukkan perbelanjaan berhemat yang dilakukan kerajaan Pakatan Rakyat Selangor.

Dalam laporan itu juga dinyatakan kerajaan negeri berjaya mengurangkan tunggakan hasil berjumlah RM99.87 juta kepada RM502.05 juta berbanding tahun sebelumnya.

“Usaha memperkukuhkan ekonomi, menambah hasil dan belanja berhemat tanpa menjejaskan kualiti perkhidmatan, sistem penyampaian awam dan sumbangan kepada rakyat dapat membantu mempertingkatkan lagi kedudukan kewangan kerajaan negeri,” laporan itu dipetik.

Namun, pulangan atas pelaburan jangka panjang yang dilakukan tidak memuaskan di mana secara purata, kerajaan Selangor hanya mendapat pulangan dividen sejumlah RM5.89 juta (1.6%).

Manakala pencapaian pengurusan kewangan jabatan dan agensi negeri pula, secara umumnya dicatatkan berada pada tahap sangat baik, jelas laporan itu.

Analisis Audit menunjukkan pada tahun 2010, baki hutang Kerajaan Negeri kepada Kerajaan Persekutuan menurun sejumlah RM58.91 juta (5.5%) menjadi RM1,004.64 juta berbanding RM1,063.55 juta pada tahun 2009.

Penurunan ini disebabkan Kerajaan Negeri telah membayar balik hutang sejumlah RM58.91 juta bagi menjelaskan pinjaman bagi Rumah Awam Kos Rendah dan Projek Ladang Hutan masing-masing sejumlah RM52.42 juta dan RM6.49 juta.

Dalam rumusannya, Kerajaan Negeri disyorkan supaya meneruskan perbelanjaan berhemat dan terus berusaha mengutip baki pinjaman boleh dituntut di samping usaha berterusan terhadap kutipan tunggakan bayaran pinjaman boleh dituntut.

“Kerajaan Negeri juga hendaklah mengambil tindakan terhadap syarikat subsidiari Kerajaan Negeri bagi mendapatkan pulangan dividen terhadap pelaburan yang dibuat,” jelasnya.

Namun demikian:

KDEB kerugian tetapi mampu bayar RM577k bonus
Selepas merakamkan keuntungan kecil dua tahun berturut-turut, anak syarikat pelaburan Selangor, Kumpulan Darul Ehsan Bhd (KDEB) mencatatkan kerugian RM122 juta pada tahun 2009.

Menurut Laporan Ketua Audit Negara 2010, punca kerugian itu adalah kerana program air percuma pentadbiran Pakatan Rakyat, yang ditanggung oleh KDEB pada kos sebanyak RM131.47 juta.

azlan"Ini merupakan peningkatan dalam perbelanjaan yang tidak seimbang apabila dibandingkan dengan peningkatan dalam pendapatan," kata laporan itu.

Di sebalik kerugian itu, KDEB tetap membayar bonus bernilai RM576, 563 kepada 30 kakitangannya. Keputusan itu diluluskan oleh lembaga pengarah syarikat empat-ahliyang terdiri daripada Menteri Besar, presiden syarikat, setiausaha kerajaan negeri dan pegawai kewangan negeri.

Lembaga pengarah juga dibidas kerana gagal mematuhi pekeliling Perbendaharaan 1993 yang mensyaratkan lembaga itu untuk memenuhi mesyuarat sekurang-kurangnya empat kali setahun demi melindungi kewangan syarikat.

"Audit itu mendapati bahawa mesyuarat itu tidak berlaku sekerap seperti yang sepatutnya. Dua mesyuarat diadakan pada tahun 2007 dan 2009 manakala tiga mesyuarat pada tahun 2008.

KESIMPULAN

Syabas Pakatan Rakyat Selangor.  Anda telah membuktikan kewibawaan anda.  Kecemerlangan yang dicapai telah berjaya menutupi sedikit kecacatan yang rasanya boleh diatasi.  Tidak perlu cemas dengan kecacatan yang sedikit itu. Kehadirannya menandakan tiada insan yang sempurna. Yang penting, kebajikan untuk rakyat tetap diteruskan.  Jangan jadi Kerajaan UMNO/APCO-BN yang diselaputi dengan aneka macam perlakuan negatif sejak bertahun-tahun.  Puas didedah dan ditegur tetapi tidak juga berubah. Marilah kita bersama-sama mengubah kerajaan!!! 

Thursday, October 27, 2011

BAGUSNYA PAKATAN RAKYAT PULAU PINANG

Semua Petunjuk Kewangan P.Pinang Meningkat, Berjaya Lupus 95% Hutang Peninggalan BN


Mengikut Laporan Ketua Audit Negara 2010, kedudukan kewangan negeri Pulau Pinang yang diperintah oleh kerajaan Pakatan Rakyat di bawah ketua Menteri Lim Guan Eng telah bertambah baik dari 2009 hingga 2010.

Laporan Audit berkenaan mendedahkan semua petunjuk kewangan di negeri ini telah meningkat pada tahun lepas.

Kumpulan Wang Disatukan Negeri telah meningkat RM29.28 juta atau 2.7% kepada RM1.13 bilion

Manakala baki Akaun Hasil Disatukan telah juga meningkat RM33.54 juta atau 6.2% sehingga mencapai RM572.49 juta

Hasil yang dikutip pada tahun 2010 telah meningkat sebanyak RM34.19 juta atau 9.1% kepada RM410.70 berbanding dengan 2009, RM376.51 juta.

Aset negeri yang terdiri daripada wang tunai dan pelaburan meningkat RM29.28 juta atau 2.7% kepada RM1.13 bilion (RM1.10 bilion pada tahun 2009)

Sementara itu, beberapa hari sebelum Laporan Audit 2010 dikeluarkan, Ketua Menteri Pulau Pinang, Lim Guan Eng telah membentang Bajet 2012 yang mencatat defisit RM213.71 juta walaupun kerajaan negeri Pulau Pinang mempunyai Simpanan Terkumpul Negeri sebanyak RM572.49 juta, sehingga Disember 2010.

Ketika membentangkan Bajet 2012, berkata berkata belanjawan defisit tahun ini dijangka tidak akan melibatkan kepada pengurangan yang drastik kepada jumlah Simpanan Terkumpul Negeri.

"Sungguhpun defisit sebanyak RM107.78 juta telah dijangka dalam bajet tahun semasa 2011, namun dijangka kerajaan negeri masih berupaya mencatatkan lebihan iaitu untuk empat tahun berturut-turut," ujarnya di Dewan Undangan Negeri (Dun) Pulau Pinang, Georgetown.

Beliau berkata, kira-kira RM600.47 juta atau 95.29 peratus hutang kerajaan negeri berjaya dilangsaikan sejak Mac 2008 dan baki semasa hutang kerajaan negeri ialah RM29.66 juta sahaja.

Baki hutang semasa ini adalah meliputi RM27.51 juta untuk 11 Projek Perumahan Awam Kos Rendah (PAKR) dan RM2.15 juta bagi projek 'Indoor Archade & Seafood Centre di Batu Kawan.

"Dengan kata lain, Pulau Pinang mencatatkan pengurangan hutang RM600.47 juta ataupun 95.29 peratus dalam tiga setengah tahun ini; iaitu kadar yang paling cemerlang dia antara semua negeri di Malaysia," ujar beliau.

-GREENBOC-

Wednesday, October 26, 2011

NAK HIDUPKAN ISLAM KE MELAYU?

Mas Suri kata:
Kain rentang dalam perhimpunan selamatkan akidah umat Islam pun dah tak betul ....HIDUP MELAYU DULU BARU ISLAM !! SEPATUTNYA HIDUP ISLAM BARULAH AKIDAH ITU TERPELIHARA .... Apakah kita anggap Islam hanya Melayu sahaja. Bagaimana pula dengan Cina,India dan sebagainya di Malaysia ni yang beragama Islam tu?
Tujuan mengadakan perhimpunan hanya untuk mempopularkan diri sahaja...tujuan sebenar entah ke mana...Musykil .. Himpunan Sejuta Ummat "Selamatkan Akidah", bunyinya cukup menarik untuk didengar. Tapi, apakah menepati apa yang diperkatakan. Apakah cukup dengan menjerit dan melaung .. sedangkan HUKUM ALLAH ditolak. Apakah cukup dengan marah ramai anak Melayu MURTAD, sedangkan penerapan nilai-nilai Islam untuk selamatkan iman dan akidah mereka tidak dilaksanakan secara berkesan. Hiburan dan maksiat disuburkan di sana sini.. Paling mengejutkan, ramai anak gadis "Melayu Islam" yang hadir ke himpunan itu petang semalam juga rosak akhlak dan akidah bila tidak TUTUP AURAT (foto) iaitu sesuatu yang WAJIB buat Wanita Islam... Apakah cukup sekadar kita bersuara tetapi pengisiannya entah ke mana? Fikirkanlah..
Cucumatkilau Cmk
Ulasan:
Beriya-iyalah juga puak-puak ni bertempik pasal murtad ..... yang hampehnya  tak mau terima hudud. Apa hukumnya tu? 
Bukankah "Hidup Melayu" tu slogan UMNO/APCO sahaja?

Tuesday, October 25, 2011

MUHYIDDIN MEMANG TAK CERDIK

 • Anda bacalah sindiran dan hentaman rakyat kepada ketidakcerdikan Muhyiddin Yassin dalam isu tempelakan rambangnya terhadap anak Lim Guan Eng (LGE) yang semua orang dah tau itu semuanya fitnah. Dia kata dia baca banyak kenyataan dalam blog  tetapi buat apa gatal punggung cari pasal? Dia tak faham bahasa Melayukah? Tak ada kelas langsung. Teruk bebenor  Menteri Pelajaran dan Timbalan Perdana Menteri Malaysia ni. Dah kena lanyak tuding jari kepada orang lain.  Tak sedar yang dia tengah tegakkan benang basah.  Sebegini sajakah mentaliti pemimpin tertinggi UMNO/APCO?

  Aziz Kobok Ketemba 

  Tan Sri yang bijaksana, umur anda sudah 60-an, tak usahlah ikut perangai Khairy Jamaluddin yang mentah tu. Berpolitiklah cara gentleman, baru nampak intelektualnya, You bikin begini membawa martabat dirimu jadi rendah, hina, dan pengecut.

  Tajudin Yaakob

  Akhbar milik UMNO pun putar belit juga kata-kata keramat orang nombor 2 negara. Bengong punya akhbar.

  Datok Sagor


  Kalau dah melibatkan sekolah tu ..Menteri Pelajaran kena siasat la...apa guna jadi Menteri Pelajaran kalau benda semudah itu pun kena beritau....
  alah nak report buat apa ..banyak lagi benda yang dilapor tak pernah ada siasatan pun...kes cincin dan beg tangan mengapa tiada siasatan dari pihak berwajib..kesian juga kat polis asyik terima report aja ...penat pegawai polis menaip aja...

  Jafry Jaff


  Yang memutar jadi berbelit-belit itu sebenarnya media proUmno.

  Nain Arshavin


  Anak- anak pemimpin UMNO lagi teruk.....tengoklah anak Nazri....anak TPM....nak buat fitnah agak-agaklah kat LGE......

  Pauzi Mohd


  Lain kali kalau tak nak campur tangan janganlah cakap, walaupun semua orang tahu anda TPM. Lagi satu, siapakah yang putar belit tu?
  -Malaysiakini-

Monday, October 24, 2011

APA MAKNA SEMUA INI?

Beg Rosmah: MP soal mengapa Nazri senyap?
DAP mempersoalkan kegagalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Datuk Seri Nazri Aziz menjawap soalan bertulis yang dikemukakan di Dewan Rakyat berhubung pemilikan beberapa beg tangan jenama Birkin oleh isteri Perdana Menteri.

Menurut ahli parlimen Serdang, Teo Nie Ching, tindakan Nazri yang membisu itu menimbulkan pelbagai soalan.

NONEDalam soalannya, Teo menyoal sama ada benar atau tidak Datin Seri Rosmah Mansor memiliki sebentuk cincin berlian bernilai RM24 juta berlian dan juga beberapa beg tangan yang mahal.

"Bagaimanapun, Nazri mengelak menjawab soalan yang berkaitan dengan beg tangan Birkin.

"Jika Nazri memilih untuk tidak menjelaskan soalan berhubung beg tangan Birkin itu, adakah ini bermakna bahawa khabar angin berkenaan adalah benar?" kata Teo yang juga adalah penolong setiausaha publisiti kebangsaan DAP, dalam satu kenyataan akhbar.

Sebelum ini, Nazri telah menafikan isteri Datuk Seri Najib Razak memiliki cincin RM24 juta yang menjadi kontroversi itu.

Menurut ahli parlimen Serdang itu, Rosmah telah dikesan "berulang kali membawa beg tangan Birkin" di khalayak awam.

najib razak and rosmah mansor 1"Berdasarkan gambar-gambar yang dibekalkan oleh ‘netizens’, bilangan beg tangan Birkin yang dibawa oleh beliau dalam majlis-majlis rasmi serta apabila bercuti, bukan sahaja berjumlah satu atau dua beg, tetapi terdapat sekurang-kurangnya 11 warna yang berlainan!"

Menurut Teo, beg tangan yang dinamakan sempena pelakon-penyanyi Britain yang terkenal Jane Birkin itu dihasilkan oleh Hermes sejak tahun 1984 dan ia adalah lambang barangan mewah yang eksklusif dan hanya mampu dimiliki oleh golongan tertentu yang kaya raya secara luar biasa.

Bagi beg edisi terhad itu, kata beliau, harga sebuah beg boleh mencecah daripada US$ 9,000 (RM28,000) hingga US$150,000 (RM472,000).

-Malaysiakini-

Sunday, October 23, 2011

SELAMATKAH RAKYAT MALAYSIA?

MALAYSIA SEMAKIN SELAMAT DAN AMAN DAMAI DI BAWAH PEMERINTAHAN UMNO/APCO-BN .....Pegawai polis terlibat dalam sindiket curi kereta!!!

Seorang pegawai polis telah ditahan dalam satu kes sindiket curi kereta mewah di negara ini yang melibatkan 38 buah kereta mewah yang bernilai lebih RM4 juta. Peruntukan yang memberi ganjaran kepada pasukan polis dalam Bajet 2012 tak cukup lagi ke?

..........Selamat lagikah rakyat Malaysia sekarang ini apabila pegawai Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dikaitkan dengan kes samun hampir RM1 juta, anggota polis pula dikaitkan dengan kes edar dadah dan keganasan, manakala anggota tentera pula dikaitkan dengan kes rompakan? Harapkan Pagar, Pagar Makan Padi !
 

Saturday, October 22, 2011

NAJIB MENIPU LAGI

Liputan penuh bergaya dan sensasi diberikan kepada Najib yang "sudi" santap Menu 1 Malaysia. Bersoraklah semuanya menyatakan tentang kemurahan sarapan dan makan tengah hari di restoran tersebut. Sarapan hanya RM2 dan makan tengah hari pula RM4.

Setelah diselidik, inilah keputusannya. Harga yang dinyatakan itu hanya untuk ambil gambar Najib makan saja. Sekarang sudah lain harga. Makan tengah hari sudah jadi RM6 dan sarapan tetap RM2 tetapi setelah dikurangkan kuantitinya.

Lebih menyedihkan ialah restoran atau kedai makan terpilih itu dikatakan menerima subsidi. Ini bermakna UMNO/APCO-BN pilih kasih. Bagaimana dengan restoran atau kedai makan yang tak dapat subsidi? Parti keparat ni sememangnya tidak pernah berlaku adil.  Apa-apa pun kronilah yang nombor satu. Yang ini UMNO/APCO-BN dah nafikan. Tapi boleh percaya ke?

Dengan bangganya Najib Altantuya memuji harga makanan yang dikenakan...


Najib siap bagitau lagi, RM4 saja untuk sepinggan nasi, sepotong ayam goreng kuah kari, kari daging lembu, dan acar buah kah kah kah...

Tetapi mengejutkan!

Menu sebenar yang berharga RM4 hanyalah sepinggan nasi, sepotong ikan goreng, kangkung masak kicap dan kuah kicap SAHAJA!


Anda mahu tau berapa harga sebenar yang rakyat Malaysia kena bayar sedangkan Najib makan cuma RM4??

Sila lihat gambar resit kat bawah...

 
Yang lebih utama pada masa ini bukannya ambil gambar Najib, menteri, dan gangnya makan menu rakyat marhaen. Mereka makan sekali itu sahaja. Mahukah mereka makan seperti itu hari-hari? Sanggupkah taukeh restoran tu terima RM4 untuk makanan yang harga sebenarnya RM6? Mati hidup balik pun dia takkan sanggup. Tak ada sesiapa yang berniaga tak nak untung. Jangan temberanglah nak rasa denyut nadi rakyat dengan cara yang Mail Sabri cakap tu.  Tak mainlah propaganda murahan seperti itu. Yang rakyat hendak sangat-sangat ialah harga barang keperluan mereka tidak semahal sekarang. Mereka tidak tahan lagi menanggungnya!!! Pekak badak ke?

Friday, October 21, 2011

GHAMAIH TETEK ORANG LA PULAK!!!

Orang UMNO/APCO sekarang ni sudah jadi terlampau bebal. Apabila semua usaha tidak membuahkan hasil yang menguntungkan, mereka beralih kepada penyebaran fitnah. Dalam kajian pengurusan konflik, golongan seperti ini melihat kelemahan diri sendiri dari sudut yang teramat negatif. Sehubungan itu, mereka telah kehilangan pedoman. Dosa pahala semuanya ditolak ke tepi.

Inilah yang berlaku kepada Lim Guan Eng (LGE). Orang tua-tua Melayu kata, "Tak dapat tanduk, telinga dipulas."  Setelah gagal memburuk-burukkan LGE, mereka beralih kepada anak lelakinya pula. Dia difitnah meramas tetek kawan perempuan sekelasnya.

Pengetua sekolah yang disebut menyatakan dakwaan blogger UMNO/APCO itu tidak benar. Budak perempuan yang gambarnya disiarkan itu pun bukan budak Malaysia. Bangang sungguh blogger cabuk ni. Nak tipu pun tak pandai. 

Bila sudah kantoi, melantun-lantunlah orang UMNO/APCO yang lain kelepiaq sana kelepiaq sini nak lepaskan diri dari terlibat dan rasa malu. Tak payah kelepiaqlah. Satu Malaya dah tahu perangai orang UMNO/APCO memang macam tu. Kalau dah bangang, sampai bila pun meraban macam murai gila!!!   

Alangkah bagusnya kalau budak perempuan yang teraniaya dan bernama Anya Sun Corke itu menyaman Papagomo. Nanti dia taulah langit tu tinggi ke rendah.

Thursday, October 20, 2011

BANGANG TAHAP BERAPA MEREKA NI?

Dr. M mendakwa Aziz Bari kurang ajar kerana ulasannya terhadap titah Sultan Selangor berkenaan dengan pemeriksaan terhadap Gereja Kristian di Damansara. Media, pemimpin UMNO/APCO-BN, dan pencacai mereka turut menghentam Aziz atas fakta yang diputarbelit oleh Utusan Meloya. Walau bagaimanapun, Aziz akan memfailkan saman terhadap akhbar tersebut dan bersedia untuk berdebat dengan Zulkifli Nordin dan Ezam Senatak. Kita lihat sahajalah bagaimana isu ini berakhir.

Namun demikian, rakyat Malaysia tersentak dengan kenyataan Dr. M itu. Dia sudah lupa peristiwa dia menghina Raja-Raja Melayu ke hulu ke hilir dan menyeru rakyat Malaysia bersamanya pada tahun 1988 dan 1999. Dialah yang menghapuskan kekebalan raja. Dialah yang menarik kuasa Yang di-Pertuan Agong untuk mengisytiharkan darurat. Tidakkah tindakan itu kurang ajar dan derhaka?

Kini, UMNO/APCO-BN mencetuskan isu baru terhadap Aziz. Mereka mengharapkan isu ini akan jadi hangat seperti isu Mat Indera yang dicetuskan oleh Mat Sabu. Nampaknya  puak-puak ini tidak serik dengan bahana keterlanjuran yang telah banyak kali dilakukan. Mereka marahkan nyamuk dengan membakar kelambu. Buat juga kerja bodoh itu walaupun telah berkali-kali dihukum oleh  mahkamah.

Dalam isu hudud pula, Presiden Pas telah pernah mengemukakannya di parlimen. Tiada seorang pun menteri dari UMNO/APCO yang menyokong bagi membolehkan perkara itu dibahaskan. Alih-alih Fuad Zarkashi cabar PAS kemukakan isu itu di parlimen sekarang ini. Tidakkah cabaran ini aneh? Siapakah yang bangang dalam kes ini?   

Wednesday, October 19, 2011

BAJET 2012: SUATU ULANGAN PENIPUAN UMNO/APCO-BN

Bajet 2012 memperuntukkan sebanyak RM232.8 bilion.  Wang yang ada cuma RM186.9 bilion. Ini bermakna kerajaan terpaksa berhutang sebanyak RM45.9 bilion.  Pertambahan hutang ini akan melebarkan lagi peratus hutang negara yang berada pada tahap 53% daripada KDNK.  Semua hutang perlu dibayar.  Pada masa yang sama, tiada strategi yang digariskan dalam bajet itu untuk menambah pendapatan negara. Rakyat Malaysia perlu memandang serius ketidakcekapan Kerajaan UMNO/APCO-BN mengurus harta negara. Sehingga kini, sudah 14 tahun berturut-turut mereka membentangkan bajet defisit.  

Sudahlah tidak cukup wang, mereka tabur pula wang yang tidak cukup itu beserta wang yang dipinjam kepada rakyat kononnya kerana sikap prihatin. Berapa kali mau tipu? Rakyat tahu bajet ini bertujuan untuk membuai keseronokan sementara kerana kebanyakannya bersifat one-off. Semua pakar ekonomi mengatakan bahawa cara ini tidak dapat menyelesaikan masalah yang dihadapi rakyat. Sebenarnya rakyat tidak mahu gula-gula itu. Mereka mahu tarif elektrik turun. Harga minyak turun. Harga barang keperluan turun. Yang mereka lihat kini ialah harga barang semakin naik walaupun bonus dan kenaikan gaji kakitangan kerajaan belum pun dilaksanakan. Bagaimanakah rakyat marhaen yang pendapatannya pun tidak tetap mahu menghadapi kenaikan kos sara hidup itu?

Kita belum sentuh lagi ketirisan dan rasuah yang sering berlaku dalam peruntukan kerajaan. Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2000 mencatatkan penyelewengan sebanyak RM40 juta untuk Program Pembangunan Rakyat Termiskin (PPRT). Dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2008, kerajaan kerugian sebanyak RM1.14 bilion kerana ketidakcekapan pengurusan dalam projek landasan kereta api berkembar Rawang Ipoh; RM500 juta hangus akibat kerugian dalam pelaburan dengan Columbia Aircraft Manufacturing Corp. di Amerika Syarikat; beli satu set alat pemutar sekeru dengan harga RM224; satu jek kereta berharga RM5,700; seunit kamera digital berharga 8,254; dan selenggara sebuah Proton Perdana sebanyak RM262,256 untuk tempoh empat tahun sahaja. Turut dibangkitkan ialah kegagalan projek National Feedlot di Gemas, Negeri Sembilan sebanyak RM250 juta yang diberikan kepada suami Shahrizat Abdul Jalil.  Yang dinyatakan itu hanyalah sebahagian daripada entah berapa banyak ketirisan dan penyelewengan yang diakui telah berlaku, bukan satu fitnah. Dalam Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2010, tdbir urus Kerajaan UMNO/APCO-BN yang lemah telah menyebabkan ketirisan berjumlah RM28 bilion.

Kita anggarkanlah jumlah ketirisan yang berlaku dalam Bajet 2012 sebanyak RM28 bilion juga. Yang tinggal hanya RM204.8 bilion.  Akan sampaikah wang yang dijanjikan kepada rakyat yang jumlahnya hanya RM200 atau RM500 atau RM1,000 itu? Rakyat marhaenlah yang melopong. Selainnya habis dikebas oleh pemimpin kerajaan dan kroni mereka.

Kini Bajet 2012 sedang dibahaskan. Semua perbahasan dibuat tanpa kehadiran Laporan Ketua Audit Negara Tahun 2011.  Mengapa laporan penting yang sudah disiapkan itu disembunyikan daripada pengetahuan semua ahli Dewan Rakyat?  Walaupun disembunyikan, tembelang UMNO/APCO-BN telah pecah.  Mereka nak buat lima lagi lebuh raya berimpak tinggi tetapi enam lebuh raya yang dijanjikan dalam Bajet 2011 belum pun dimulakan!!! Kita pasti ada pelbagai kelemahan/kecurangan lain yang mereka lakukan.

Apa yang mereka sibukkan sekarang ini? Memberi kad pengenalan kepada warga asing supaya mereka boleh didaftarkan sebagai pengundi dan kemudiannya mengundi UMNO/APCO-BN dalam PRU Ke-13. Pihak polis dengan tidak cerdiknya mengatakan mereka yang diangkut berbas-bas dari Johor itu mengikuti seminar keusahawanan dalam masa hanya lima jam.  Apakah polis mahu mengatakan bahawa kerajaan Malaysia lebih rela menyusukan kera di hutan dan membiarkan anak sendiri dalam buaian mati tak makan? Pooooooodahhhhh!!!

Lihatlah rakyat Malaysia yang cintakan negara sekalian.  Puak-puak UMNO/APCO-BN hanya mengambil kisah keselamatan diri mereka sendiri sahaja.  Rakyat dibuailah dengan Kedai 1 Malaysia, Klinik 1 Malaysia, dan Perumahan Rakyat 1 Malaysia (PRIMA). Diberilah promosi yang besar-besaran terhadap projek yang tidak bersifat menyeluruh ini untuk menggembirakan hati rakyat.  Ditemuramahlah mereka yang memperoleh faedah daripadanya dengan puji-pujian melambung tinggi kepada kerajaan. Maka dipropagandakanlah pernyataan itu berhari-hari dalam pelbagai media. Baik sungguh UMNO/APCO-BN!!! Mereka yang percaya akan memberi undi kepada puak-puak yang telunjuk lurus kelingking berkait itu. 

Fahamilah rakyat Malaysia sekalian. Yang diberikan kepada anda itu amat kecil jika dibandingkan dengan jumlah yang mereka songlap. Apalah yang dibangga-banggakan sangat dengan kepura-puraan itu.  Anda sepatutnya membuka mata apabila Kerajaan Pakatan Rakyat Pulau Pinang dapat menambah pungutan hasil yang meningkat dari tahun ke tahun sejak 2008 dan dengan itu memberi pelbagai bantuan kepada rakyat tanpa mengira pilihan raya ada atau tidak. Anda sepatutnya berterima kasih kepada Kerajaan Pakatan Rakyat Kedah yang mampu menambah hasil balak dan menaiktaraf pembangunan Kolej Universiti Insaniah (KUIN) tanpa berhutang dengan Kerajaan Persekutuan. Anda sepatutnya bersyukur walaupun tanpa royalti minyak Kerajaan Pakatan Rakyat Kelantan bukan sahaja mampu menduduki tangga keenam dalam kalangan miskin tegar dari kedudukan tangga kedua sebelum ini, jauh lebih baik daripada Sarawak dan Sabah yang dibayar royalti minyak setiap tahun malahan juga dipuji oleh Ketua Audit Negara kerana tadbir urusnya yang baik bagi tahun 2010 .  Anda sepatutnya gembira yang amat sangat dengan kebolehan Kerajaan Pakatan Rakyat Selangor yang bukan sahaja mampu meningkatan hasil mahsul negeri yang berada pada tahap negatif semasa diperintah UMNO/APCO-BN malahan juga mampu membentangkan Bajet 2011 tanpa defisit. 


Inilah yang kita mahu, bukannya 40,000 senarai meragukan dalam Daftar Pemilih Suruhanjaya Pilihan Raya (SPR).  Bukannya cakap menteri cap ayam yang menafikan polis tembak gas dan air berasid ke Hospital Tong Shin yang akhirnya diakui benar. UMNO/APCO-BN, polis, dan SPR sememangnya tergolong dalam kumpulan lidah bercabang. Mereka ini tidak boleh dipercayai. Sehubungan itu, rakyat Malaysia perlu menggulingkan UMNO/APCO-BN dari singgahsana kekuasaan.  Rakyat Malaysia perlu membantu pihak yang sedang bertungkus-lumus membersihkan daftar pemilih demi pilihan raya yang bersih dan adil. Rakyat Malaysia perlu mencatat maklumat terperinci dan sahih tentang anggota polis yang mencabul hak anda untuk menyeret "penjaga keselamatan dalam negeri" yang tidak beretika ini ke muka pengadilan. Anda tidak perlu takut selagi patuh kepada semua undang-undang negara.   

Tuesday, October 18, 2011

Monday, October 17, 2011

Sunday, October 16, 2011

ORANG ISLAM WAJIB MENGAKURI PERNYATAAN INI
Sultan Brunei dengan hukum Hudud. Anda siapa? Duit tak ada pun nak berlagak!!
Kalau nak berlagak buat dunia sendiri, buatlah udara sendiri..


http://kide-picture2u.blogspot.com

Saturday, October 15, 2011

Friday, October 14, 2011

BERAPA KALI UMNO/APCO NAK TIPU RAKYAT?

Semasa mengemukakan Bajet 2011, Najib telah menyebut tentang pembinaan enam lebuh raya yang berikut:1.  Lebuh Raya Bertingkat Pandan-Cheras-Ampang.
2.  Lebuh Raya Guthrie-Damansara.
3.  Lebuh Raya Damansara-PJ.
4.  Lebuh Raya Pantai Barat (Banting-Taiping).
5.  Lebuh Raya Sungai Dua-Juru.
6.  Lebuh Raya Senawang.


Untuk pengetahuan rakyat Malaysia, tidak satu pun antara keenam-enam lebuh raya itu yang telah dimulakan pembinaannya. Kini, dalam Bajet 2012, Najib mengumumkan pembinaan lima lagi lebuh raya yang berimpak tinggi. Demikianlah bernafsunya Najib membina lebuh raya. Tidak payahlah dihiraukan cakap besar itu kerana bukti yang diketahui ialah habuk pun tak ada.

Sikap pemimpin UMNO/APCO memang aneh sejak akhir-akhir ini. Semua nak buat, tetapi satu pun tidak terlaksana. 

Berdasarkan fakta yang dinyatakan di atas, rakyat Malaysia yang kini sudah jauh lebih cerdik dapat menilai sama ada Kerajaan UMNO/APCO-BN ini bijaksana atau bijaksini. Ternyata bahawa mereka hanya bijak melebong. Menipu sudah menjadi trade mark parti itu. Kata orang tua-tua, "Kalau dah terbiasa menipu, sampai bila-bila pun nak menipu." Kalau tak rok cetong, tak payah cakap besarlah!!!

Kuasa rakyat jualah yang mampu menggulingkan pemerintah yang begini fiilnya. Sampai bila kita hendak menyimpan mereka? Menghabiskan boreh saja kata orang nogoghi. Jangan kasi mereka peluang lagi. Nyahkan UMNOO/APCO-BN dalam PRU Ke-13 nanti.

Thursday, October 13, 2011

BOLEHKAH TANGKAP POLIS YANG CURI TULANG DI CERAMAH PAKATAN?

Kita selalu mendengar ceramah Pakatan yang mendapat permit diganggu oleh parti yang rasa tergugat. Mereka telah melakukannya melalui PERKASA. Apabila terbongkar rahsia bahawa yang menyertai PERKASA itu termasuk beberapa orang pemimpin UMNO/APCO, mereka mengubah taktik. Mat Rempit pula diupah untuk buat kacau. Ini merupakan satu tindakan yang benar-benar primitif. Hanya orang yang tidak bertamadun sahaja melakukannya. Orang yang bertamadun akan mengambil sikap gentleman. 

Dalam sebuah negara demokrasi, rakyatnya diberi hak untuk menyampaikan pendapat, maklumat, dan sebagainya kepada  khalayak.  Khalayak yang hadir tidak boleh dipersalahkan. Rasa dengki terhadap kehadiran begitu ramai khalayak tidak boleh dijadikan alasan untuk rasa gentar atau iri hati. Yang perlu mereka lakukan adalah melawannya dengan hujah-hujah mantap dalam ceramah juga, bukannya melalui provokasi.

Satu hal lagi yang sering dibising-bisingkan ialah keengganan pihak polis mengambil tindakan terhadap pengacau-pengacau itu sehingga Pakatan terpaksa kerah ahli-ahli mereka membuat kawalan.  Tindakan polis ini ternyata bercanggah dengan tanggungjawab mereka.  Sanggup mereka tunggu sehingga hampir-hampir tercetus pergaduhan baharu hendak bertindak. 

Pengamal undang-undang dalam Pakatan perlu meneliti hal ini sedalam-dalamnya. Bolehkah tangkapan awam dibuat terhadap polis yang enggan melaksanakan tugas mereka dalam situasi yang sering berlaku ini? Jika boleh, patuhi semua syarat yang perlu, tangkap saja polis tu bawa ke muka pengadilan. 

Wednesday, October 12, 2011

AKIBAT KECELUPARAN MAT SABU!!!

Setelah mendengar Budget 2012, akibat keceluparan mulut Mat Sabu, para bekas anggota tentera sama ada balu, duda dan sebagainya akan mendapat 'durian runtuh' sebanyak RM3,000 setiap keluarga secara one-off.

Begitulah antara pandangan yang dilontarkan oleh rakyat Malaysia  dalam beberapa blog selepas pembentangan Bajet 2012 oleh Perdana Menteri, Datuk Seri Mohd Najib Razak petang semalam.

“Itulah jasa Mat Sabu kepada bekas-bekas pejuang yang kalau tak ditimbulkan isu ni, aku confirm depa-depa ni tak merasa duit pampasan ni.

“Dan mereka ini PATUT BERTERIMA KASIH kepada Mat Sabu kerana mengutarakan isu Bukit Kepong dan secara tak langsung nasib mereka terbela,” tulis seorang yang menghantar komen  dalam Tranungkite online yang ditulis perkataan penuh Harakahdaily.

Seorang lagi menulis, Kanang Anak Langkau pun dapat pingat kali kedua baru-baru ini atas jasa sebagai perwira negara, mungkin kebetulan kot atau ada agenda di sebaliknya.

“Bajet kununnya menghargai pejuang...dah 54 tahun baru nak ingat bagi...berapa orang yang dapat...berapa orang yang tak sempat dapat?” satu lagi pandangan yang dilontarkan.

Najib mengumumkan petang semalam bahawa kerajaan akan memberi sumbangan RM3,000 secara one-off kepada setiap bekas anggota pasukan keselamatan serta duda dan balu mereka, kesemuanya hampir 62,000 orang untuk membantu meringankan kos sara hidup.

"Mereka yang apabila telah mendengar panggilan Pertiwi untuk berkhidmat, telah menyahutnya tanpa berlengah. Ini termasuklah lebih 48,000 bekas anggota polis khas dan polis tambahan yang pernah berkhidmat menjaga keselamatan negara semasa zaman darurat.

"Mereka terdiri daripada anggota Home Guard, Special Constable, Extra Police Constable, Auxilliary Police, Women Auxilliary Police, Women Special Constable, Border Scout dan Jungle Scout,” kata Najib.

Komen yang disiarkan melalui Malaysiakini pula, ada pandangan yang mengatakan kerana marahkan Mat Sabu, akhirnya bekas anggota polis khas dan polis tambahan yang pernah berkhidmat menjaga keselamatan negara semasa zaman darurat mendapat faedah.

“Di sinilah pentingya Malaysia mempunyai pembangkang yang kuat. So, sebelum marah Mat Sabu, perlu fikir sejenak,” tulisnya.

Pandangan lain pula: Yang tu baru Pakatan sound melalui Mat Sabu, kerajaan dah bagi insentif kepada bekas anggota pasukan keselamatan. Belum pun kerajaan Pakatan memerintah lagi. Kalau betul-betul nak terbela nasibnya, undilah Pakatan! Insyaallah tak ada siapa yang akan tercicir, semuanya terbela, termasuk bekas anggota pasukan keselamatan...

Antara komen lagi:

“Di sini Mat Sabu ialah hero. Tanpa dia jangan mimpilah depa nak pandang kat hampa. tu pun jangan, ada lagi yang dok marah kat dia.

“Kepada bekas tentera, balu, duda tu ingat sikit......terima kasih kat Mat Sabu...kalau tak tak merasalah duit tu...”

-harakah-

Tuesday, October 11, 2011

ORANG CINA BELA PAS!!!


Berambuslah MCA: Warga internet Cina tampil bela PAS |

Memang sesuatu yang dijangka apabila MCA menggunakan "Hukum Hudud" untuk menyerang Pakatan Rakyat, ketika isu ini kembali semula ke persada politik menjelang PRU ke-13.

Namun, ia mungkin sesuatu di luar jangkaan apabila serangan MCA kali ini mengundang reaksi sebaliknya di ruang internet, menyaksikan bagaimana parti Cina ini dibidas sehabis-habisnya oleh warga internet.

Artikel berjudul "Orang Cina Malaysia wajib baca! MCA, Saya nak undi PAS!" ditulis oleh seorang penulis dengan nama samaran "yue" (maksud: bulan), disiarkan oleh seorang rakannya melalui laman sosial Facebook pada jam 2 petang, 4 Oktober 2011. Tulisan ini telah dikongsi oleh kira-kira 1,500 rakan Facebook, dalam masa 48 jam.

Meskipun diselit dengan kata-kata kesat yang mencaci MCA, namun tulisan ini sempat mengulas alasannya memperlekehkan MCA dan mengapa PAS dibela. MCA dibidas kerana tunduk dan bersekongkol dengan UMNO; sementera PAS disanjung kerana beberapa langkah yang memperlihatkan "keterbukaannya" terhadap golongan bukan muslim.

Bagaimanapun, penulis tidak menunjukkan pendirian untuk menyokong pelaksanaan Hukum Hudud, hanya menyebut ia sebagai matlamat tertinggi PAS, dan realiti politik hanya membenarkan pelaksanaan dasar bersama dalam "Buku Jingga", seandainya Pakatan Rakyat memerintah. Malah, menurut penulis, seandainya masyarakat Cina tidak suka jika Hukum Hudud dilaksanakan, maka tukarlah semula kepada Barisan Nasional dalam PRU ke-14 kelak.

Yang berikut adalah terjemahan dan suntingan tulisan berjudul "Orang Cina Malaysia wajib baca! MCA, Saya nak undi PAS!"

Saya, sebagai warga Malaysia kaum Cina, tiada Roket mahupun Keadilan bertanding di kawasan pengundian saya, hanya pertembungan terus antara UMNO dengan PAS. Sekarang, secara rasminya saya mengumumkan di sini, bahawa pada PRU yang akan datang, saya akan mengundi PAS!

Melihat kepada pemimpin MCA yang haprak berucap menyerang Hukum Hudud Islam dalam perhimpunan agung tahunannya, kononnya mempertahankan kepelbagaian budaya Malaysia, saya teringin nak berkata, MCA, pergi mampuslah!

XXX, saya sebagai orang Cina di Malaysia, sekarang saya ingin berkata kepada MCA, pada pilihan raya umum yang akan datang, saya pasti akan mengundi PAS! Malas saya nak layan kau!

Jangan kata kepada saya penubuhan Negara Islam, akan dipotong tangan dan dipotong kaki, XXX, Malaysia di bawah perintah kau dan UMNO - Teoh Beng Hock pun boleh jatuh dari bangunan! Polis boleh tembak sewenang-wenangnya! Tak kurang tahanan yang mati dalam lokap! Belum sempat kami dipotong tangan dan kaki oleh PAS, mungkin dah mati kena aniaya unit penguatkuasa!

XXX, MCA, parti yang haprak, saban hari memfitnah PAS dalam akhbar. Tahukah kau, PAS memperuntukkan tanah untuk 'menyara' sekolah menengah Cina di Kelantan; di Perak, benda yang sama berlaku ketika pemimpin PAS menjadi Menteri Besar. XXX... Dah berapa tahun kau MCA menjadi kerajaan, tapi gagal menginstitusikan peruntukan kepada sekolah Cina, dan sekarang kau suruh kami jangan mengundi PAS, gila!

XXX, saya sebagai orang Cina di Malaysia, XXX, satu parti yang besar, dalam perhimpunan agungnya, boleh menggunakan sepenuh masa untuk mengecam idealisme Islam, pada masa yang sama akur secara senyap kepada perkauman sempit UMNO, parti apa yang haprak sebegini? Memang parti haprak yang tidak boleh diselamatkan!

Apabila UMNO menyerang, bahawa Cina adalah "pendatang", suruh kami balik ke Tiongsan, PAS yang tampil mempertahankan kita!

Apabila UMNO melarang bukan-muslim menggunakan kalimah Allah, PAS yang tampil mempertahankan hak bukan muslim!

Apabila UMNO melarang bukan-muslim ke dalam masjid/surau, PAS yang tampil membantah UMNO!

Apabila PERKASA yang pro-UMNO menyerang bahawa Pakatan Rakyat mengkhianati Melayu, PAS yang tampil menyanggah mereka!

XXX, apa yang kau MCA lakukan? Hanya mampu berkata UMNO tak harus begini, tak patut begitu, kalau betul kau hebat, takkan Cina masih menjadi rakyat kelas kedua? Kalau betul ada tulang belakang, keluarlah kau dari Barisan Nasional-lah, bodoh!"

Semakin meluap-luap kemarahan saya... Sekian lama kau MCA makan duit, satu projek PKFZ kau telan RM12.5 bilion, satu Facebook RM1.8 juta, dan wang kopi yang sikit-sikit tu? Kau yang telan wang rakyat! PAS? Pernahkah kau denganr PAS terima rasuah? PAS terkenal dengan bersih dan amanah, 20 tahun memerintah di Kelantan, tiada satu kes rasuah, Menteri Besar duduk dalam rumah kampung, makan nasi lemak! Kau orang senang saja kata kalau menang makan udang galah, masih nak kami undi kau?"

MCA, berambuslah kau! Apabila Perdana Menteri mengumumkan pemansuhan ISA kerana terdesak dengan tekanan rakyat, kau bagaikan anjing, segera bersetuju! XXX, untuk sekian lama kau menyokong akta yang mencabul hak asasi manusia, kini sikap kau berubah dalam sekelip mata? Kau ingat rakyat ni bodoh? Untuk sekian lama, PAS memimpin rakyat untuk berjuang, sama ada perhimpunan anti ISA, BERSIH 1.0 mahupun BERSIH 2.0, PAS berada di baris paling depan untuk menentang kezaliman - menahan gas pemedih mata, menghalang meriam air berkimia!

Ketika 9 Julai, UMNO mengecam kami kerana berarak di jalan raya. Pada saat yang paling genting, Unit Amal PAS membuka jalan, kemudian berkata, 'Bagi Cina semua keluar dulu, kita lindung mereka!' XXX, mana kau MCA? Di mana kau sorok ketika itu? Sekarang kau panggil kami jangan undi PAS, mampuslah kau!

XXX, dah sekian tahun menjadi kerajaan, Presiden video lucah itu masih berada di atas pentas untuk menggesa agar kerajaan begini, supaya kerajaan begitu... Pernahkah kau anggap diri kau sebagai kerajaan? Kalau kau sendiri tak mampu, tak larat, tukarlah orang! Bodoh!

Apa yang paling hebat, Liow Tiong Lai, mencabar DAP untuk keluar dari Pakatan Rakyat. Ketika hukum Islam diluluskan di DUN Kelantan dan Terengganu, ADUN UMNO menyokong dengan mengangkat kedua-dua tangan mereka. Satu undi pun tidak pernah diluluskan DAP. Mengapa tidak kau memimpin MCA untuk keluar dari Barisan Nasional?

PAS ingin melaksanakan Hukum Hudud, ini matlamat tertinggi parti mereka. Ia bagaikan Parti Demokratik Progresif di Taiwan yang menuntut kemerdekaan, sudah pasti ia tak jadi, kerana tidak dibenarkan realiti politik. Apatah lagi PAS bersekutu dengan dua parti komponen Pakatan Rakyat, semestinya memerintah berdasarkan Buku Jingga apabila berkuasa - bukan matlamat tertinggi PAS mahupun DAP. Mungkin ada yang akan tanya, bagaimana pula di Kelantan?

Saya teringin nak tanya mereka, jikapun terlaksana di Kelantan, apa susahnya? Kau bukannya muslim, apa kena-mengena dengan kau? Lebih-lebih lagi, kau tunggulah sehingga Pakatan Rakyat memperolehi majoriti dua pertiga untuk meminda perlembagaan. Buat masa sekarang, kerajaan pun belum tukar. Kini bertimbun-timbun pengundi hantu, Pakatan Rakyat nak pertahan satu pertiga kerusi pun payah!

Ramai lagi Cina bertanya, matilah kalau Pakatan Rakyat memperolehi majoriti dua pertiga. Saya kata XXX, kepala otak kau, kalau Pakatan Rakyat memperolehi dua pertiga, sudah pasti DAP ada 50 kerusi dalamnya. Kalau DAP tidak mengundi untuk sokong, maka tak jadilah pindaan tu.

Kemudian lebih ramai Cina tanya, kalau DAP menjadi pengecut, menyokong pelaksanaan Hukum Hudud? Kalau kau tak suka, tukar balik Barisan Nasional-lah! Takkan tiada lagi pilihan raya selepas pertukaran kerajaan pada PRU akan datang? Kan pilihan raya memberi peluang kepada kita untuk tukar kerajaan apabila kita tidak setuju dengan dasar kerajaan yang sedia ada?

Sesetengah Cina bodoh betul, saya terus terang di sini. Seandainya pada PRU akan datang, kami menyokong satu kerajaan yang sudah lama korup dan mencabul hak asasi manusia, hanya kerana takut kepada Hukum Hudud yang langsung tak pernah wujud, maka saya perlu kata, benar orang Cina ni hina. Nasib orang Cina dan rakyat akan tergadai pada tangan sendiri!

Sedarlah orang Cina, jangan lagi ditipu MCA! Hanya apabila kami mengundi Roket, Keadilan dan Bulan, bersatu menukar kerajaan yang haprak ini untuk memperbaiki nasib orang Cina di tanahair ini. Seandainya kamu mencintai bangsa kau, seandainya kamu mencintai rakyat kau, seandainya kau mencintai negara kau, berkongsilah tulisan ini dengan setiap orang kawanmu. PRU yang akan datang, kami bernyanyi bersama "Bulan lambang hatiku" (lagu Cina terkenal)!

-Lim Hong Siang ialah Editor MerdekaReview, edisi bahasa Malaysia-