Saturday, August 4, 2012

BAHANA DARI SEKULARISME

Setiap orang yang mencela sesuatu dari ajaran Islam baik melalui ucapan ataupun perbuatan maka sifat tersebut dapat dilekatkan padanya. Barangsiapa menjadikan undang-undang buatan manusia sebagai pemutus dan membatalkan hukum-hukum syariat Allah, maka dia adalah seorang sekuler.

Siapa yang membolehkan semua hal yang diharamkan seperti perzinaan, minuman keras, transaksi Riba maka dia adalah seorang Sekuler.

Siapa yang mencegah atau mengingkari penegakan hukum-hukum Islam dan mengatakan bahawa penegakannya menyalahi sikap lemah lembut dan mengandung unsur ke'sadis'an dan ke'bengis'an, maka dia masuk ke dalam sekulerisme. Seperti amaran Allah dalam Al Quran firmanNya:

"Apakah kamu beriman kepada sebahagian dari Al-Kitab (Taurat dan Injil) dan ingkar terhadap sebahagian yang lain? Tiadalah balasan bagi orang yang berbuat demikian daripadamu melainkan kenistaan dalam kehidupan dunia." (Al-Baqarah:85).

Tujuan utama kaum sekuler adalah menggabungkan dunia dan kenikmatan pelampiasan hawa nafsu sekalipun diharamkan dan mencegah dari melakukan kewajiban, maka mereka masuk ke dalam makna ayat di atas dan juga ayat berikut,

"Barangsiapa menghendaki kehidupan sekarang (duniawi), maka Kami segerakan baginya di dunia itu apa yang Kami kehendaki bagi orang yang Kami kehendaki dan Kami tentukan baginya neraka Jahannam; ia akan memasukinya dalam keadaan tercela dan terusir." ( (Al-Isra':18).

Petikan daripada:  Muhammad N Abdullah

No comments:

Post a Comment